You Are Here: Home » Article, Inter Article, Inter News, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » 9 สาขาวิชา MBA ที่จะช่วยพัฒนางานของคุณหลังวิกฤต COVID-19

9 สาขาวิชา MBA ที่จะช่วยพัฒนางานของคุณหลังวิกฤต COVID-19

หลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 สถาบันและองค์กรต่างๆต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน บ้างก็เปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจเพื่อประคองความอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้า แต่การที่นโยบายองค์กรปรับเปลี่ยนและคุณจำเป็นต้องมีบทบาทในการนำพาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆกัน สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมคุณให้โดดเด่น เติบโตอย่างราบรื่นมั่นคง พร้อมๆกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที คือการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดย MBA NEWS THAILAND ได้รวบรวม 9 สาขาวิชา MBA ที่น่าสนใจและช่วยพัฒนาสายงานอาชีพของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาไว้ที่นี่แล้ว

1 MBA – Data Analytics

วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรทั่วโลกใช้ในทุกวันนี้ เพื่อช่วยให้ทักษะการจัดการง่ายขึ้น บริษัทส่วนใหญ่จึงอาศัยการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ระบบการแนะนำ การวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันและชุดเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว ดังนั้นวิชา MBA ในสาขา Data Analytics จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสที่ดีให้กับคุณเพื่อช่วยการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ

2 MBA – Digital Marketing

Digital Marketing เป็นวิชาการตลาดยุคใหม่ที่ช่วยพัฒนา โปรโมทหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ การมีทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้จะช่วยให้คุณผลักดันองค์กรหรือแม้กระทั่งธุรกิจของคุณ สร้างการรับรู้ในแบรนด์ผ่านการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นสาขาวิชานี้จะช่วยคุณเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจได้

3 MBA – Finance

โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการรวมถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ทางการเงินที่ดีพอจะสามารถสร้างระบบในการบริหารทั้งในองค์กรและสามารถส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ความต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Finance)สูงมากในปัจจุบัน

4 MBA – Luxury Management

เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่นำเทรนด์และชอบนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีอาชีพที่อยู่ในสายงานแฟชั่น การพัฒนาแบรนด์ฯ โดยส่วนใหญ่สาขาวิชานี้จะเปิดสอนในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยนักศึกษาไทยมักนิยมเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้ารวมไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย

5 MBA – Sports Management

เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงกีฬา เพราะสาขาวิชานี้เป็นการหลอมรวมของทักษะทางด้านธุรกิจและความรู้ด้านกีฬาเข้าด้วยกัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้กลายเป็นนักบริหารด้านการกีฬาที่ดี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในกีฬาและทำงานอยู่ในแวดวงกีฬา หลักสูตร MBA ด้านการจัดการการกีฬานี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี

6 MBA – Operations and Systems

สาขาวิชานี้เน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ทั้งระบบการผลิต การวางแผน จนไปถึงการตัดสินใจ การบริหารความต้องการของสินค้าหรือบริการให้มีประโยชน์สูงสุด การต่อยอดความรู้ด้วยสาขาวิชานี้จึงเป็นแนวทางที่เหมาะกับองค์กรยุคใหม่ และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริหารยุคใหม่ที่อยากพัฒนาระบบปฏิบัติการขององค์กร

7 MBA – Aviation Business Management

หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจการบินสำหรับผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน หลังจากที่เกิดวิกฤต COVID-19 ทำให้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้จะทำให้คุณสามารถปรับตัวและปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆให้ธุรกิจการบินขับเคลื่อนต่อไปได้

8 MBA – Human Resource

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนประกอบสำคัญขององค์กรที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็จำเป็นต้องมีแผนกทรัพยากรมนุษย์ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในองค์กรได้อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ จึงไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องทำงานในสายงานนี้ถึงเลือกต่อยอดความรู้ในด้านนี้ หากคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรที่มีความรู้ในสาขาวิชานี้เป็นอย่างดี คุณจะกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจสภาพแวดล้อมทางองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

9 MBA – Entrepreneurship and Family Business

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ที่ทำธุรกิจครอบครัว โดยจะหล่อหลอมให้เป็นผู้จัดการและผู้สืบทอดธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถและความกล้าในสิ่งท้าทายใหม่ๆ โดยจะปลูกฝังคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรของตนเองเติบโตไปข้างหน้า หลักสูตรนี้จะไม่ได้มีคุณค่าแค่วันนี้ แต่เป็นอนาคตข้างหน้าอันยาวไกลอีกด้วย

อ้างอิง : https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/9-mba-specialisations-to-boost-your-career-after-covid-19-1762559-2021-01-25

เขียนและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์ สุทธิวงษ์


บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook

 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер

как очистить крипту