You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » วางแผนและเตรียมพร้อมก่อนการสอบเข้าเรียน MBA

Planning and Preparing for MBA Admissions

วางแผนและเตรียมพร้อมก่อนการสอบเข้าเรียน MBA

Planning and Preparing for MBA Admissions

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า MBA คืออะไร หลายคนอาจมองเป็นเรื่องตลกหากได้ยินคำถามแบบนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบางคนอาจแค่เคยได้ยิน แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าจริงๆแล้ว MBA เค้าเรียนอะไรกันบ้าง ต่างกับการเรียนบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีอย่างไร..

MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี (accounting) การเงิน (finance) การตลาด (marketing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resources) การบริหารการปฏิบัติการ (operation management) ฯลฯ ซึ่งการเรียนในระดับปริญญาโทจะเน้นหนักทางด้านการจัดระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดหรือตามความสนใจ

แต่ก่อนที่คิดจะเรียนต่อ MBA นั้น เราต้องผ่านการทดสอบการวัดระดับความรู้และความสามารถทั้งข้อเขียนรวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นการวางแผนก่อนการตัดสินใจเรียน รวมไปถึงการเตรียมตัวสอบที่ดีจะทำให้คุณผ่านทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น วันนี้ MBA NEWS THAILAND มีข้อมูลดีๆมาแนะนำให้ผู้ที่กำลังสนใจเรียนต่อ วางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆก่อนการสอบกันค่ะ

การเตรียมพร้อม

ลิสต์รายชื่อ Business School สัก 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติและกฎเกณฑ์เงื่อนไขการรับนักศึกษา Business School ที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่มักกำหนดการทดสอบ Computer Adaptive Test (CAT) และ GMAT(การวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์)

สิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวสอบมีดังต่อไปนี้

 • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูด คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น
 • ความสามารถทางด้านตรรกะ และ เหตุผล จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ รวมไปถึงระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั่วๆไป
 • ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่เป็น “hot topic” (ประเด็นร้อน / ข่าวดัง)
 • ภาวะความเป็นผู้นำ อาจมีการทดสอบผ่านการอภิปรายกลุ่ม(Group Discussions)

รูปแบบการสอบ

 • การทดสอบข้อเขียนทั้งหมดจะเป็นชนิดมีตัวเลือกตอบ หรือที่เรียกว่า multiple-choice
 • จำนวนคำถามที่ต้องตอบทั้งหมดกับการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลายคนเสียคะแนนจากการทำไม่ทัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบ 60 ข้อ มีเวลา 45 นาที
 • บางครั้งอาจเจอข้อสอบชนิดไม่สามารถข้ามไปทำข้อต่อไปได้หากไม่ทำข้อก่อนหน้า

เตรียมตัวสอบอย่างไร

 • เตรียมพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมไปถึงความสามารถด้านการสื่อสาร ในกรณีนี้คุณต้องสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวันแบบภาษาอังกฤษได้ หรือหนังสือนิตยสารรายวันทั่วๆไป ซึ่งข้อดีคือทำให้รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนอกจากการฝึกฝนภาษา
 • สำหรับการแก้ไขการใช้คำศัพท์ การสะกดคำ และการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกวิธี ลองศึกษาจากดิกชันนารีหรือหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆ และทำการจดเตือนความจำ
 • สำหรับการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก ลองฝึกฝนจากรายการข่าวทางโทรทัศน์ โดยเลือกช่องหรือรายการที่ผู้ประกาศข่าวพูดฟังเข้าใจง่าย รวมไปถึงการออกเสียง (accent) ที่ฟังง่ายด้วย
 • สำหรับนักศึกษาที่จบด้านบริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์อาจได้เปรียบในการทำข้อสอบ GMAT ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านๆมา นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมากที่สุดมาจากสายวิศวกรรมศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่เรียนจบมาทางสายอื่นก็ใช่ว่าจะหมดโอกาส ก่อนการสอบแนะนำให้อ่านและฝึกฝนทำข้อสอบเก่าๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือเข้าคอร์สติวเสริม
 • หาข้อมูลจากคนรู้จักหรือเพื่อนที่เคยสอบ MBA มาก่อน หากเป็นไปได้ขอคำแนะนำจากผู้ที่เคยเรียนในสถาบันที่คุณจะสมัคร เพื่อง่ายต่อการเตรียมตัวและรู้แนวในการเตรียมตัวให้พร้อมมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง : http://www.successcds.net/MBA-Admission/Planning-and-Preparing-for-MBA-Admissions.html

———————————————-

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook

 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер

как очистить крипту