You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » ทุนการศึกษาโครงการ MBA Scholarships for International Students

Bradford University School of Management

Bradford University School of Management ประเทศอังกฤษ  มอบทุนการศึกษาโครงการ MBA Scholarships for International Students ให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท MBA สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาผู้นำธุรกิจ สาขาการวางแผน และสาขาการปฏิบัติการ ที่เข้าศึกษาใหม่กับทางมหาวิทยาลัย

โดยทุนการศึกษาที่มอบให้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน แบ่งออกเป็น

  • ทุนมูลค่า 10,000 ปอนด์ (500,000 บาท) จำนวน 1 ทุน
  • ทุนมูลค่า 11,475 ปอนด์ (ประมาณ 560,000 บาท) จำนวน 4 ทุน

**เพื่อเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

  • เป็นนักศึกษาต่างชาติ นอกสหราชอาณาจักร
  • มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง

ขั้นตอนการสมัครรับทุน

ผู้ที่สนใจจะต้องทำการสมัครเรียนในหลักสูตร MBA กับทางมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะพิจารณาจากใบสมัครที่ส่งมาก่อน หรือจนกว่าจะได้ผู้รับทุนครบตามจำนวน หรือก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ขั้นตอนการสมัคร www.brad.ac.uk)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.brad.ac.uk/management/programmes/scholarships/

————————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook