You Are Here: Home » Asia, Inter, Scholarship » ทุนบริหาร INTER ป.ตรี/โท (BBA & MBA) ประเทศเกาหลีใต้

Solbridge International school of business

Daejen , South Korea

ทุนบริหาร INTER ป.ตรี/โท (BBA & MBA)

มูลค่าสูงสุดถึง 70 % หรือ 200,000 บาท

เพียงแค่คุณมี GPA 2.5 ขึ้นไป + ผลคะแนน IELTS/TOEFL/TOEIC และไม่ต้องมีประสบการณทำงาน

**ด่วนรับจำนวนจำกัด**

ทุนบริหาร INTER ป.ตรี/โท (BBA & MBA)

SolBridge International School of Business เป็นสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ BBA MBA ต่างประเทศ ภายใต้ Woosong University ตั้งอยู่เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA & MBA program)

การขอรับทุนการศึกษา:

SolBridge ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครตั้งแต่ 10-70% ทุนการศึกษาจะถูกกำหนดโดยเกรดเฉลี่ยและคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) ดังนั้นถ้าคะแนนของคุณสูง, ทุนการศึกษาของคุณก็จะสูงขึ้น คุณต้องผ่านความต้องการขั้นพื้นฐานของสถาบันและผ่านคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัคร

หากต้องการสมัครโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา และเขียนเรียงความสั้นอธิบายว่าทำไมสถายันควรจะให้ทุนการศึกษา และวิธีการที่คุณจะส่งผลให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพ คุณควรส่งใบสมัครทุนการศึกษาและเอกสารที่ใช้งานทั่วไปของคุณร่วมกัน หลังจากที่สถาบันตรวจสอบใบสมัครของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบในการตอบรับเข้าเรียนและจำนวนเงินที่ได้รับทุนการศึกษาของคุณ

ระยะเวลาของทุนการศึกษามีอายุ 1 ปีสำหรับนักศึกษา BBA และมีอายุ 1 ภาคเรียนสำหรับนักศึกษา MBA คุณจะต้องสมัครใหม่เพื่อขอทุนการศึกษาต่อปีสำหรับนักศึกษา BBA และต่อ 1 ภาคการศึกษาสำหรับ MBA

เงื่อนไขการสมัคร

 1. แจ้งขอใบสมัครกับทาง EDUPAC LE MONDE สถาบันสอนภาษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 2. ใบสมัครจะต้องถูกกรอกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบแอกสารที่จำเป็นมาด้วย
 3. ส่งใบสมัครได้ทาง Email, ไปรษณีย์ หรือ แฟกซ์ ทางใดทางหนึ่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหนังสือเดินทาง
 2. ใบสมัคร
 3. ใบรับรองผลคะแนน TOEFL, IELTS, TOIEC
 4. จดหมายแนะนำตัว (ด้วยลายมือ)
 5. จดหมายแนะนำผู้สมัครโดยอาจารย์จากสถาบันต้นสังกัด (2 ฉบับสำหรับ MBA)
 6. Resume (เฉพาะผู้สมัคร MBA
 7. เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร
 8. Transcripts (ต้นฉบับหรือสำเนาก็ได้)
 9. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่เป็นรูปถ่าย
 10. ใบจบการศึกษาระดับมัธยมปลายสำหรับผู้สมัคร BBA หรือ ประกาศนียบัตรปริญญาตรี สำหรับ MBA
 11. ผลคะแนนล่าสุด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

*** ทั้งนี้ท่านที่สนใจจะสมัครสามารถโทรติดต่อหรือนัดเข้ามาสัมภาษณ์ถึงโอกาสในการรับทุนจากทางสถาบันได้ เพียงคุณแค่มี Transcript ในเบื้องต้นเท่านั้น

ด่วน สัมภาษณ์โดยตรงกับ Director of Admission , คุณธนวัฒน์

สำหรับนักเรียนไทย (พิจารณาจากผลการเรียน และ ผลคะแนน TOEFL/ IELTS)

ระยะเวลาในการรับสมัคร

 • เทอมใบไม้ผลิ หมดเขตการสมัคร : กลางเดือนพฤศจิกายน
 • เทอมใบไม้ร่วง หมดเขตการสมัคร: กลางเดือนพฤษภาคม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-884-8898, 02-884-8966
www.edupac-lemonde.com
contact@edupac-lemonde.com
www.facebook.com/edupaclemonde

————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook