You Are Here: Home » Posts tagged with "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"

MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน 80,000 บาท ถึง 19 ม.ค.นี้

MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน 80,000 บาท ถึง 19 ม.ค.นี้

หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน 80,000 บาท ถึง 19 ม.ค.นี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...
กลยุทธ์การปรับตัวและการตั้งรับการค้าปลีกยุคใหม่กรณีศึกษา Asia Book วันที่ 28 มกราคม 2558

กลยุทธ์การปรับตัวและการตั้งรับการค้าปลีกยุคใหม่กรณีศึกษา Asia Book วันที่ 28 มกราคม 2558

กลยุทธ์การปรับตัวและการตั้งรับการค้าปลีกยุคใหม่กรณีศึกษา Asia Book ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...
งานเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือคัดสรรคนให้ตรงกับความต้องการ”

งานเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือคัดสรรคนให้ตรงกับความต้องการ”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (โดยบมจ. ซีพี ออลล์) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
กลับมาอีกครั้ง !! กับงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1

กลับมาอีกครั้ง !! กับงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1

กลับมาอีกครั้ง !! กับงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต...
iMBA at PIM ฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014”

iMBA at PIM ฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014”

iMBA at PIM ฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014” เชื่อมขั้วเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต...
เปิดรับสมัคร iMBA@PIM (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมมอบทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด

เปิดรับสมัคร iMBA@PIM (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมมอบทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด

iMBA@PIM หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมมอบทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดบรรยายพิเศษ iMBA Open-House

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดบรรยายพิเศษ iMBA Open-House

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (iMBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...
บรรยายพิเศษ “ถนนแห่งความมั่งคั่งสู่แดนมังกร”

บรรยายพิเศษ “ถนนแห่งความมั่งคั่งสู่แดนมังกร”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ...
© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook