You Are Here: Home » Article, Inter Article, Inter News, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » 10 อันดับ MBA Online ยอดนิยม

10 อันดับ MBA Online ยอดนิยม

Top 10 Popular Online MBAs

ทุกวันนี้การเรียน ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกวัน ทำให้สถาบันการศึกษา จำเป็นต้องปรับตัวตามอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน Business School ต่างๆ ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน MBA Online ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อย่างที่ทราบกันดี การมีความรู้ทางด้านธุรกิจนับเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มตัวเลือกทางด้านสายงานอาชีพ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร การมีคุณวุฒิ MBA จะทำให้คุณมีคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับบริษัทในเกือบทุกอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาพนักงาน สำหรับการเลือกเรียน MBA ทุกวันนี้มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย โดยคุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตร MBA ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ซึ่งข้อดีของการเลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์นั้นคุณจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่

  • การบริหารเวลา
  • การมีวินัยต่อตัวเอง
  • แรงจูงใจภายใน
  • การเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้การเรียน MBA Online จะสอนคุณให้รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การได้ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่เรียนด้วยกันทั่วโลก (กรณีเลือกเรียน MBA Online กับ Business School) ซึ่งนับเป็นทักษะอย่างหนึ่งของผู้สมัครงานที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆต้องการ โดย MBA News Thailand ได้รวบรวม 10 หลักสูตรน่าเรียนสำหรับปีนี้มาให้อัพเดทกันค่ะ

10 MBA – Blockchain Management

MBA - Blockchain Management

วิชาการตลาด เช่น Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน = Financial+Technology) Healthcare (การจัดการสุขภาพ) Logistic (โลจิสติกส์) และการโทรคมนาคม ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain (บล็อกเชน) ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นฐานของบล็อกเชนในขณะที่จะมีการประเมินกระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเรียนรู้ปรับใช้ระบบเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจ การริเริ่มวิธีการดำเนินงานใหม่ๆในองค์กร การเรียนจบสาขานี้จะช่วยสอนให้คิดนอกกรอบเพื่อที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนี้ในธุรกิจ

บล็อกเชนคืออะไร?

Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆคนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุกๆคน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ ซึ่ง blockchain นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยระดับสูง เพราะไม่ต้องพึ่งพาคนกลางมาคอยทำหน้าที่ประสานงาน แต่เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (machine-to-machine) โดยปัจจุบันสถาบันการเงินบางแห่งก็เริ่มนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบและลดต้นทุนในการขยายระบบได้อย่างมหาศาล ในขณะที่ยังนำไปใช้ประยุกต์กับระบบอื่นได้อีกในอนาคต

9 Online MBA International Business

Online MBA International Business

หลักสูตร MBA นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนในองค์กร ซึ่งองค์กรในทุกวันนี้มักจะมีระบบการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในบริษัทข้ามชาติเท่านั้น แต่เป็นภาพรวมของตลาดโลกเลยทีเดียว

หลักสูตรนี้เป็นการรวมวิชาการตลาดระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งคุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาที่มาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการกับปัญหาด้วยจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน

8 Online MBA in Sustainable Hospitality Management

Online MBA in Sustainable Hospitality Management

หากมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยอิงหลักการให้บริการแบบยั่งยืน ซึ่งผันแปรตามความต้องการของนักท่องเที่ยว การใช้นวัตกรรมและทฤษฎีที่นำมาปรับใช้ได้จริงบนโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ช่วยคุณให้เติบโตในอาชีพ โดยจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางวิชาการและ ศาสตราจารย์

7 Master of Business Administration (MBA)

ระบบการเรียนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่นี่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งแวดล้อมของโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบททางการค้าที่แตกต่าง ความท้าทายบนโลกแห่งความเป็นจริงที่มาจากมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกัน

“การเรียนรู้จากประสบการณ์” นับเป็นหัวใจหลักของหลักสูตร MBA หลักสูตรนี้ การโต้ตอบได้อย่างทันทีทันใด (Real-time) ระหว่างผู้เข้าเรียนด้วยกันสามารถสร้างทักษะและโอกาสในการเรียนรู้ไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการให้ความร่วมมือระหว่างกันในกลุ่มผู้เรียน

6 Master of Business Administration (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตร MBA ของที่นี่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการเป็นผู้นำบนเวทีโลก ด้วยความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรของ University Canada West จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาต่อหรือเรียนเวลาเลิกงาน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในอาชีพการบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตร MBA นี้ยังล้ำสมัยเนื่องจากจะทำให้นักศึกษาได้รู้จักกับโลกแห่งธุรกิจในแง่มุมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลตลอดเวลา

5 MBA Barcelona, Madrid or Online

MBA Barcelona, Madrid or Online

หลักสูตร MBA ที่ GBSB Global Business School เป็นหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเติบโตทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านอาชีพ เป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ในสเปนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของการศึกษาธุรกิจ และเตรียมผู้นำทางธุรกิจที่จะมีความรับผิดชอบความสร้างสรรค์และมีความเป็นสากลอย่างแท้จริง ที่ GBSB Global Business School คุณสามารถเลือกเรียน MBA ทั่วไป หรือจะเรียนลงลึกไปในแต่ละสาขาเช่น การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ การปฏิบัติการและการจัดการด้าน Supply Chain หรือการเงินก็ได้

4 MBA Finance

MBA Finance

MBA ด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย Unicaf เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับใครที่เป็นนายตัวเองหรืออยากทำงานในโลกแห่งการเงินและการธนาคารที่มีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรนี้จะทำให้คุณพร้อมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งบริหารและสามารถประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน

MBA ด้านการเงิน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาการจัดการ โดยรวมแนวคิดกระบวนการทางธุรกิจและการเงินเข้ากับความรู้ด้านการจัดการและการบริหาร นักศึกษาจะได้รับทักษะที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในภาคการเงินและการธนาคาร

3 Online MBA at MSM

หลักสูตร Online MBA ที่ MSM มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนที่สถาบัน โดยเอื้อให้ทุกคนสามารถเข้าระบบเรียนที่ไหนก็ได้และเลือกเวลาเรียนที่สอดคล้องกับชีวิตคุณได้

MSM นำเสนอรูปแบบการสนทนาแบบโต้ตอบที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนและอาจารย์ในการถามคำถาม อภิปรายบนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ หลักสูตร MBA ที่ MSM คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะที่มีให้เลือกเรียนทั้งหมด 2 สาขาคือ ธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือการบัญชีและการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง

2 International Business Management MBA

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนี้สอนเนื้อหาความรู้บนโลกแห่งความเป็นจริง และทักษะต่างๆในสาขาการตลาด การจัดการ งานวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะทางสังคม โลจิสติกส์ ทักษะความรู้ความสามารถระหว่างประเทศ และวิชาเลือกที่จำเป็นซึ่งรวมไปถึงวิชากฎหมาย สังคมวิทยา การจัดการด้านการเงิน และ เศรษฐศาสตร์มหภาค

1 Master of Business Administration

Master of Business Administration

โปรแกรมการเรียนออนไลน์ MBA จาก IUBH Online เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับก้าวต่อไปในเส้นทางมืออาชีพในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติและทักษะความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจการจัดการ การจัดการองค์กร การตลาด การเงินและความเป็นผู้นำ

หลักสูตร MBA จะช่วยให้คุณเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ รู้หลักการจัดการทั่วไป และจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเชิงวิธีการสำหรับการจัดการในระดับกลางถึงระดับสูงในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงสาขาเฉพาะอีกด้วย

แปล : ดรัลพัชร์ สุทธิวงษ์

อ้างอิง
https://www.educations.com/top-10-lists/top-10-popular-online-mbas-18423
https://techsauce.co/tech-and-biz/understand-blockchain-in-5-minutes
https://www.depa.or.th/th/article-view/blockchain-work

—————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook

 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер

как очистить крипту