You Are Here: Home » Article, MBA Knowledge, PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

คลิปไวรัลชิ้นหนึ่งซึ่งบอกเล่าเรื่องราวไหวพริบของเด็กนักเรียน ที่ใช้ภาพถ่ายของตนเองและเพื่อนในหน้าโทรศัพท์มือถือ เช็คชื่อกับระบบตรวจจับใบหน้าของโรงเรียน คือตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่มีการนำมาใช้แพร่หลายแทรกซึมไปแทบทุกกิจกรรมของชีวิต

ในมุมหนึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบ AI ยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เป็นโจทย์ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้นำไปใช้งานต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำ AI ไปใช้ในงานที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น หรือเมื่อวางแผนจะนำ AI ไปใช้ในกิจกรรมหรือการทำธุรกรรมที่สำคัญๆ

การลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความใส่ใจ ปัจจัยสำคัญคือความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานแนวคิด และกระบวนการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ทุกสายอาชีพ ต้องให้ความสนใจในโลกยุคดิจิทัลเช่นทุกวันนี้

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร
ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคือหนึ่งในสถาบันที่มุ่งมั่นสอดแทรกความรู้ทางด้าน IT ให้กับผู้เรียนอย่างเข้มข้นโดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างเช่น ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับผู้ต้องการเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ผศ.ดร.จิรพันธ์ จบปริญญาเอกทางด้าน Artificial Intelligence มาโดยตรง และยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศมาเกือบ 20 ปี เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในสาขานี้ ด้วยประสบการณ์การทำโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทำให้ ผศ.ดร.จิรพันธ์เห็นว่าสาเหตุที่ทำให้โครงการ AI ไม่ประสบผลสำเร็จถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ มาจากการที่ผู้ที่ทำโครงการคิดไม่เป็นตรรกะ ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการนำเรื่อง AI มาจัดทำเป็นหลักสูตร เพื่อกระจายความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

“เอแบค แกนหลักเราคือสร้างผู้บริหาร จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารที่เราสร้างไป เป็นคนคิดอย่างมีตรรกะ รู้ว่า AI มีอะไรที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ รู้ว่า AI คืออะไร รู้ข้อเท็จจริง รู้พื้นฐาน เพราะตอนนี้มีผู้บริหารเยอะมาก ที่มองไปว่า AI ทำได้ทุกอย่าง ซึ่งหลายครั้งผมต้องดึงกลับมาว่าทำได้แค่นี้”

ผศ.ดร.จิรพันธ์ อธิบายว่า ปัจจุบัน AI ยังไม่มีคำจำกัดความที่ทั่วโลกยอมรับทั่วกัน แต่มีนิยามหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมซึ่งใช้กันทั่วไปคือ ระบบที่ทำกิจกรรมหรือมีกระบวนการคล้ายๆ กับวิธีการคิดของมนุษย์ หรือสิ่งที่มนุษย์ใช้เวลาคิด 1-3 วินาที ก็สามารถนำมาทำ AI ได้ ในชีวิตประจำวันของเราจึงนำเอา AI มาใช้อยู่อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น search engine ที่เราใช้ในเว็บไซต์ ระบบจดจำใบหน้าในโซเชียลมีเดีย ระบบที่ช่วยบังคับเครื่องบิน การนำไปใช้บริหารจัดการข้อมูลทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่การจะนำ AI มาใช้งานในชีวิตประจำวันมีเบื้องหลังที่ต้องจัดการมากมาย โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อประมวลผลการเรียนรู้ หากผู้ใช้ขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้โครงการที่วางแผนทำนั้นเสียโอกาสไปได้ ผศ.ดร.จิรพันธ์ กล่าวว่า “พอพูดถึง AI ที่ซับซ้อน ต้องการข้อมูลมหาศาล ต้องการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลายอย่าง ผู้บริหารจะทำอย่างไร นี่คือสาเหตุที่เราต้องมีคอร์สนี้”

เนื้อหาวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงประกอบไปด้วยส่วนของพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และความรู้การบริหารจัดการทางธุรกิจโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือ ผศ.ดร.จิรพันธ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “เราจะให้เขาลองสร้าง AI ด้วยตัวเขาเอง แต่เป็นลักษณะแค่เอามาประกอบกัน ไม่ใช่ให้เขียนโค้ด ให้เขาเห็นภาพ แล้วเขาจะเห็นว่าต้องเตรียมตัวขนาดไหน ความแม่นยำเป็นอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร พอเขาจะไปทำในองค์กร เขาก็จะมีไอเดียว่าต้องเตรียมการอะไร อย่างไร”

รูปแบบการเรียนแบบจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ โดยการนำเรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงทิศทางแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หนทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี และคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด “จริงอยู่ผมเป็นคนดูแลด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ AI แต่เวลาผมอ่านการวิเคราะห์ของคุณ ผมจะไม่ได้ดูว่าคุณเอา AI มาใช้อย่างไร แต่ผมจะดูว่าคุณเซฟเงินได้มากแค่ไหน และ AI จำเป็นจริงหรือไม่ ถ้าคุณสามารถตอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาท ผมให้คุณเต็มเลย” ผศ.ดร.จิรพันธ์กล่าว

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

วิชา AI for Management ที่ผู้เรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตทุกคนจะได้เรียน และ AI For Management Certificate สำหรับหน่วยงานองค์กรที่ต้องการเสริมความรู้ ให้กับผู้บริหารองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในทุกอุตสาหกรรม ที่ปัจจุบัน AI เข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ทำงาน ให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์มองหาหนทางแก้ไขปัญหา โดยเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

ในส่วนการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรขึ้นมา ก็เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงาน และผู้เรียนที่บางคนอาจจะไม่มีเวลามาเรียน MBA ทั้งหลักสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของ AI โดยใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

ปิดท้าย ผศ.ดร.จิรพันธ์ เล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อมาเรียนที่เอแบค แล้วทำให้เกิดแนวคิดไปปรับปรุงแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร ช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 50 ล้านบาท อันเป็นผลจากการที่นักศึกษาท่านนั้น นำโจทย์ที่มีมาคิดวิเคราะห์ตามที่ได้เรียนไป ว่าเป็นตัวอย่างการนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบธุรกิจ

“เราจะสร้างผู้บริหารที่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังพัฒนา ทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ ให้เขาเข้าใจ AI และวิเคราะห์ได้ อยากฝากทุกคน จะเรียนอะไร ให้เน้นเรื่องการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย โลกนี้ไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียว เราจะปั้นคนที่เป็นนักวิเคราะห์ โดย AI เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ทำไมต้องเลือก AI เพราะ AI ไปทุกที่ และเราจะสอนว่าหน้าตาเป็นอย่างไร มีข้อจำกัดอะไรบ้าง” ผศ.ดร.จิรพันธ์กล่าว

เรียน AI ที่ ABAC แล้วจะได้อะไร

และสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ม.อัสสัมชัญ

Direct Line (+66) 081-815-1237 or (+66) 02-719-1929 or (+66) 02-723-2713

E-mail: gradadmission@au.edu

Line ID @abacgrad

———————————-

ABAC เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

ABAC เปิด MBA Music and Entertainment เมื่อศิลป์มาพบปะกับการบริหารจัดการ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook