You Are Here: Home » Article, Book Review, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » หนังสือ MBA น่าอ่าน ท็อปฮิตติดระดับโลก (ตอนสุดท้าย)

หนังสือ MBA น่าอ่าน ท็อปฮิตติดระดับโลก (ตอนสุดท้าย)

และแล้ว… ก็มาถึงตอนที่ 3 (ตอนสุดท้าย) แล้ว วันนี้ MBA NEWS THAILAND ยังมีหนังสืออีก 5 เล่มมาแนะนำให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้หามาอ่านกัน โดยหนังสือทุกเล่มได้รับการแนะนำจากคนดังทั้งในแวดวงการศึกษา นักธุรกิจ รวมถึงคนดังระดับโลกทั้งนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา งั้นเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

เล่มที่ 11. The Innovator’s Dilemma

หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท โดยแบ่ง Technology เป็น 2 ประเภทได้แก่ Sustaining Technologies เป็นเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาให้สินค้ามีการทำงานที่ดีขึ้น และอีกประเภทหนึ่งเรียกกว่า Disruptive Technologies เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาสินค้าในอีกทิศทางหนึ่ง คือทำให้สินค้าถูกลง ใช้งานง่ายขึ้น ขนาดเล็กลง เป็นต้น แก่นหลักของหนังสือเล่มนี้คือ ผู้นำในอุตสาหกรรมจะพัฒนาสินค้าของตนตามเส้นทางของ Sustaining Technology แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางบริษัทกลับพัฒนาสินค้าโดยมุ่งไปที่ Disruptive Technology ซึ่งวิธีไหนจะตอบสนองลูกค้าได้ดีกว่ากัน อยากแนะนำให้ลองหามาอ่านเชิงลึก แล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเลย

แนะนำโดย:

 • รายการหนังสือ MBA ของ Stanford Business School
 • Michael Bloomberg – Forbes, Business Week

เล่มที่ 12. Scaling Up Excellence การขยายธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

เขียนโดย Robert Sutton และ Huggy Rao

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย 2 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เนื้อหากล่าวถึงพวกเขาพยายามที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารผ่านเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ Silicon Valley สถานที่ที่มีจุดเด่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอีกด้วย โดยหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทที่มีขนาดเล็กว่ามีวิธีคิดและการดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้สามารถเติบโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงขึ้นได้

แนะนำโดย

 • รายการหนังสือ MBA ของ Harvard’s Business School
 • CEO / ผู้ก่อตั้งของบริษัทชั้นนำ

เล่มที่ 13. How to Understand, Communicate, and Control Uncertainty Through Graphical Display

เขียนโดย Howard Wainer

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเป็นอดีตศาสตราจารย์จากโรงเรียนธุรกิจ Wharton ซึ่งพูดถึงหลักสัจธรรมที่ว่า โลกใบนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่เราก็สามารถจัดการมันได้ด้วยความเข้าใจ โดยในเนื้อหาในหนังสือจะสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงมุมมองในอนาคตของโลกธุรกิจและความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ผ่านวิธีการทำนายอนาคตทางธุรกิจโดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

แนะนำโดย

 • รายการหนังสือ MBA ของ Wharton Business School
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสถิติ

เล่มที่ 14. The Flaw of Averages: Why We Underestimate Risk in the Face of Uncertainty

โดย Sam L. Savage

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการและวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนที่เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงในเรื่องต่างๆยังไม่เพียงพอ จึงได้นำค่าทางสถิติโดยเฉพาะค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมาตีแผ่และอธิบายให้ทราบเพื่อชี้ให้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามไป จากการใช้ค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจในเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้หนังสือเล่มนี้จึงสอนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องมีการตัดสินใจในทางธุรกิจในปัจจุบันที่อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน

แนะนำโดย

 • รายการหนังสือ MBA ของ Wharton Business School
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง
 • William J. Perry อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

เล่มที่ 15. The Partnership: The Making of Goldman Sachs

หนังสือเล่มนี้เล่าถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวาณิชธนกิจผู้ทรงพลังระดับโลกอย่าง Goldman Sachs โดยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจภายใต้ช่วงเวลาที่ท้าทายของการแข่งขันในโลกธุรกิจ กฎระเบียบทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบริษัทการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

**วาณิชธนกิจ คือ สถาบันทางการเงินซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ บริหารการควบรวมและซื้อกิจการ รวมถึงให้คำปรึกษาในธุรกรรมข้างต้นและธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำรายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น (อ้างอิงข้อมูล : Wikipedia)

แนะนำโดย

 • รายการหนังสือ MBA ของ Wharton Business School

ดรัลพัชร์ จิวมงคลชัย (แปลและเรียบเรียง) อ้างอิง : https://www.blog.consultants500.com/consulting/mba-reading-list-according-top-business-schools-world/

หนังสือ MBA น่าอ่าน ท็อปฮิตติดระดับโลก (ตอนที่ 1)

หนังสือ MBA น่าอ่าน ท็อปฮิตติดระดับโลก (ตอนที่ 2)

———————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook