You Are Here: Home » Article, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » MBA Online VS MBA On Campus เรียนแบบไหนดี!

MBA Online VS MBA On Campus เรียนแบบไหนดี!

MBA Online VS MBA On Campus เรียนแบบไหนดี!

ทุกวันนี้หลักสูตร MBA Online แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียกได้ว่ากลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการเรียน MBA เลยทีเดียว ด้วยความที่รูปแบบการเรียนทันสมัยและตอบโจทย์นักศึกษาในยุคนี้ ทำให้หลายๆ คนหันมาลงเรียน MBA Online แทนการไปนั่งเรียนที่ campus (มหาวิทยาลัย) แต่อย่างไรก็ตาม MBA Online กับ MBA On Campus ก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกัน วันนี้ MBA NEWS THAILAND รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว สำหรับใครที่กำลังสับสนหรือกำลังตัดสินใจห้ามพลาดค่ะ

*ข้อมูลดังต่อไปนี้ มาจากการสำรวจกลุ่มนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร Full-time MBA ที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมากว่า 20 ปี และกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร MBA Online ในสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือ รวมจำนวน 25 แห่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าหลักสูตร MBA ทั้ง 2 แบบนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ที่กำลังสนใจสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณควรเลือกเรียน MBA Online หากคุณ…

• มีครอบครัว ที่ทำงาน หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ต้องการเวลาในชีวิตที่ยืดหยุ่นมาก โปรแกรม MBA Online อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า เพราะนอกจากจะไม่ต้องกลัวพลาดเนื้อหาการเรียนแล้ว ยังไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้วย

• มีที่อยู่อาศัยที่ไกลจากสถาบัน การเรียนหลักสูตร Online จะตอบโจทย์ให้คุณได้มากกว่า เนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงภาระต่างๆทั้งค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง อย่าลืมว่าหลังเลิกเรียน คุณอาจต้องใช้เวลาในการรวมกลุ่มเพื่อทำรายงาน การบ้าน หรือติวสอบอีกด้วย

• มีแรงจูงใจในการเรียนและเป็นคนที่มีวินัยในตนเองสูง เนื่องจากการเรียนรู้แบบออนไลน์ต้องใช้ความมุ่งมั่นมากในการติดตามเนื้อหาในการเรียนรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจจะไม่ได้คอยติดตามหรือกระตุ้นคุณเหมือนกับหลักสูตรที่เรียนในมหาวิทยาลัย

• เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และต้องมีเครื่องมืออื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟแวร์ที่ทันสมัย มีหน่วยความจำที่เพียงพอ และต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เพราะคุณต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักตลอดหลักสูตร

• มีทักษะในการเขียนที่ดี เนื่องจากการสื่อสารส่วนใหญ่ทั้งกับอาจารย์หรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกันจะเป็นการโต้ตอบกันผ่านอีเมล์ ดังนั้นคุณต้องมีความชัดเจนในการสื่อสารโดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

คุณควรเลือกเรียน MBA On Campus (ในมหาวิทยาลัย) หากคุณ…

• สามารถเรียนรู้ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ถูกตีกรอบ โปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะมีข้อกำหนด และความเข้มงวดทั้งในด้านเวลาการเข้าเรียน การส่งงาน และการสอบ คุณจะได้รับความรู้และประโยชน์อื่นๆจากการร่วมอภิปรายที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน หากคุณรู้สึกว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นจากอาจารย์แบบตัวต่อตัวหรือชอบการทำงานเป็นกลุ่มแล้วล่ะก็ คุณควรเลือกเรียนหลักสูตร MBA ในมหาวิทยาลัยมากกว่า

• ต้องการสังคมหรือสร้างเครือข่ายในการทำงานอย่างมืออาชีพ การสื่อสารแบบตัวต่อตัวในมหาวิทยาลัยจะมีประสิทธิผลและมีโอกาสมากกว่าการสื่อสารแบบ Online

• ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กิจกรรมนอกหลักสูตร ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้

• ต้องการได้รับคำปรึกษา คำแนะนำด้านอาชีพ และบริการอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA ออนไลน์และหลักสูตรที่เรียนในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกันไม่มาก ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม ควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรนั้นๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันได้

อ้างอิง : https://www.princetonreview.com/business-school-advice/online-mba-vs-on-campus-mba

แปลและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์ จิวมงคลชัย

———————————-

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook