You Are Here: Home » Article, Inter Article, Inter News, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » คำศัพท์ของชาว MBA!

the-phrases-only-mba-understand

คำศัพท์ที่ชาว MBA เท่านั้นถึงจะเข้าใจ!

ในทุกอุตสาหกรรมมักจะมีศัพท์หรือคำเฉพาะของตัวเอง ที่เรียกได้ว่าคนในแวดวงเดียวกันเท่านั้นที่รู้ แม้คนภายนอกได้ยินหรือฟังก็ไม่สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาที่ใช้ในวงการแพทย์ คำศัพท์ทางการเงิน ฯลฯ หรือ แม้แต่ชาว MBA เองก็มีภาษาเฉพาะของตัวเองเช่นเดียวกัน วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เรารู้หรือไม่รู้มาก่อนบ้าง

Resume walk

“resume walk” เป็นเสมือนการเล่าสิ่งที่อยู่ใน resume แบบกระชับและชัดเจนที่สุด ประวัติส่วนตัว ทักษะต่างๆที่มี ประสบการณ์และประวัติการทำงานอย่างมืออาชีพ เนื้อความกระชับแต่มีความน่าสนใจระหว่างการสัมภาษณ์

PAR and STAR

PAR และ STAR คือลักษณะการตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบและมีหลักการ โดยตอบให้สั้นกระชับในเวลาที่จำกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

PAR ย่อมาจาก “Problem, Action, Result” ซึ่งถ้าใช้รูปแบบนี้ในการตอบคำถาม คุณจะเน้นการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องเจาะลึกถึงแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหานั้นๆ รวมถึงผลลัพท์ที่เกิดขึ้นด้วย เสมือนกับเป็นการประเมินผลจากวิธีแก้ปัญหาของตัวคุณเอง

STAR ย่อมาจาก “Situation, Task, Action, Result.” ลักษณะรูปแบบคล้ายกัน แต่จะพูดถึงสถาการณ์ที่เกิดขึ้น ภารกิจหรืองานที่ต้องทำ ต่อด้วยการลงมือปฏิบัติที่เป็นการแก้ปัญหานั้นๆ และปิดท้ายด้วยผลลัพท์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

โดยทั้งสองอย่างนี้นักศึกษา MBA มักจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออธิบายความสำเร็จของพวกเขาในงานหรือใช้ในการตอบคำถามสัมภาษณ์

Blue ocean and red ocean สองคำนี้เชื่อว่านักศึกษา MBA ทุกคนย่อมรู้จักเป็นอย่างดี

Blue ocean คือ การทำธุรกิจที่จะไม่มุ่งเน้นทำในสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรือสิ่งที่ยังไม่มีใครทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่สนใจหรือแม้แต่การให้ความสำคัญกับคู่แข่งเดิมๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เป็นการริเริ่มเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้า

Red ocean คือการทำธุรกิจที่มีคู่แข่งขันสูง หมายถึงบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมแต่ละรายจะมุ่งเน้นฟาดฟัน เอาชนะคู่แข่งเพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้ามาให้ได้มากที่สุด และทำให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่สำหรับธุรกิจที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

The 4P’s of marketing

การตลาดแบบ 4P หรือ Marketing Mix หรือเรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่นิยมนำมาใช้วางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์), Price (กลยุทธ์การกำหนดราคา), Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการขาย) โดยต้องวางแผนให้แต่ละส่วนมีความสอดคล้องกัน ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

The 3 C’s

3C คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประกอบด้วย “Company- Customer– Competitor” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำไปสู่การวางแผนด้านการตลาดที่ดีที่สุด

  • โดย C แรกคือ Company การมองตัวเองหรือพิจารณาจุดเด่น จุดด้อยขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
  • C ตัวที่สองคือ Customer คือการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ
  • C ตัวสุดท้ายคือ C-Competitor ซึ่งหมายถึงการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านความคิด สินค้าและบริการ

SWOT analysis

คือ การวิเคราะห์องค์กร โดยคำนึงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรเอง โดยปัจจัยภายในนั้นจะพิจารณาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กรเพื่อเสริมต่อยอดหรือแก้ไข ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นคือ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำศัพท์ของเราชาว MBA ในวันนี้ ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลายๆวลีหรือคำศัพท์ที่ใช้จริง โดยศัพท์ในวันนี้ MBA NEWS THAILAND คัดสรรมาจากบทสัมภาษณ์ของอดีตนักศึกษา MBA 2 ท่าน คือ Mr.Paul Ollinger อดีตพนักงานของ Facebook ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักแสดงตลก เขาจบการศึกษาในหลักสูตร MBA จาก Tuck School of Business เมือง Dartmouth เป็นผู้เขียนและตีพิมพ์หนังสือคู่มืออาชีพตลกเรื่อง “You should Totally Get a MBA” ออกเผยแพร่ โดยเนื้อหาได้มีการกล่าวถึงอภิธานศัพท์ที่กลุ่มคนในแวดวง MBA ใช้กัน และ Mr.Alex Dea อดีตนักศึกษา MBA จาก University of North Carolina ที่ Chapel Hill’s Kenan-Flagler Business School ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ Salesforce

แปลและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์ จิวมงคลชัย

อ้างอิง : https://www.businessinsider.com/words-and-phrases-only-mba-grads-understand-2018-1

—————————————————–

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook