You Are Here: Home » Article, Inter Article, Inter News, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

Which MBA Program Type is Right for You

หลักสูตร MBA แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

สำหรับใครหลายคนที่กำลังตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตร MBA ในสถาบันที่ตัวเองใฝ่ฝัน หรือวางแผนที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานในอนาคต แต่กลับกำลังสับสนว่าจะเรียนหลักสูตรแบบใดดี แบบไหนที่มันใช่และตรงเป้าหมายตัวเองมากที่สุด… คำตอบอยู่ที่นี่แล้วค่ะ!

มีนักศึกษา MBA มากมายที่ตัดสินใจผิดพลาด เนื่องด้วยข้อจำกัดและเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน เลือกหลักสูตรที่ไม่ตรงกับเป้าหมายตัวเองเพราะความไม่ชัดเจนในหลักสูตร บางคนเลือกเรียนหลักสูตรที่เวลาเรียนไม่ลงตัวเท่าใดนัก บางคนอาจมีเวลาเรียนแค่ช่วงเลิกงาน บางคนสามารถเรียนได้ทุกวัน หรือบางคนอาจมีเวลาทำงานที่ไม่แน่นอน หลายคนต้องการหา Connection ฯลฯ ซึ่งหากเลือกผิดพลาดแล้ว อาจต้องเสียเงินสมัครเรียนใหม่ ซึ่งก่อนจะตัดสินใจนั้น สิ่งที่ทุกคนควรทราบคือหลักสูตรมาตรฐานที่เปิดในเกือบทุกสถาบันนั้นมีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอะไรที่ต้องหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่ม วันนี้ MBA NEWS THAILAND รวบรวมข้อมูลพร้อมคำแนะนำมาให้ผู้อ่านทุกท่านที่นี่แล้วค่ะ

Full Time MBA (เรียนเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์)

ประเภทหลักสูตร MBA ที่เรียนเต็มเวลา นับว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ต้องมีเวลาว่างหรือต้องลาออกจากงานประจำที่ทำเพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดสำหรับการศึกษา ในระยะเวลา 10 – 24 เดือน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและสถาบัน โดยอาจแบ่งย่อยๆ เป็น 3 รูปแบบ คือ

 • หลักสูตร MBA (ระยะเวลา 2 ปี) หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกและทดลองฝึกงานในสายงานหรือองค์กรที่กำลังสนใจ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบันนั้นๆ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังมีประสบการณ์การทำงานไม่มาก หรือผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานได้เช่นกัน หมายเหตุ : เพื่อนในคลาสเรียนอาจเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (เรียนจบใหม่) หรือประสบการณ์ทำงานไม่มากนัก
 • หลักสูตร MBA (ระยะเวลา 1 ปี) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นและมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจนว่า จะเอาความรู้ที่ได้ปรับไปใช้อย่างไร ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นการนำโครงการหรือกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาใช้ศึกษา ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในยุโรปมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำวุฒิการศึกษาไปใช้ในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในระยะเวลาเรียนที่จำกัด
 • หลักสูตรเร่งรัด Mini MBA / Micro MBA (ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) หลักสูตรนี้มีเปิดในบางสถาบัน ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนคล้ายการอบรมตามชั่วโมงที่ทางสถาบันกำหนด หลักสูตรเนื้อหาเน้นการนำไปปรับใช้ได้ทันที เรียนรู้ธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ฝึกทักษะที่สำคัญ เช่นการบริหาร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เป็นต้น

เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการทำงานและเพิ่มมุมมองธุรกิจในเชิงกว้าง
 • บุคลากรขององค์กรต่างๆที่สนใจเพิ่มความสามารถในการทำงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือผู้บริหารธุรกิจทั่วไป

(หลักสูตร/เนื้อหาและคุณสมบัติผู้สมัครมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน โปรดศึกษาเนื้อหาหลักสูตร/เงื่อนไขของแต่ละสถาบันเพิ่มเติม)

Part Time MBA (เรียนนอกเวลาราชการ)

การศึกษาในหลักสูตร MBA แบบนอกเวลานั้น ถือเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับหลักสูตรเต็มเวลา แต่จะใช้เวลาในการศึกษาทั้งหลักสูตรนานกว่า โดยหลักสูตรนี้จะมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาที่ใช้ในการศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนพร้อมทำงานควบคู่กันไปได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในช่วงเวลาเย็นหรือช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถาบันหรือสามารถเดินทางมาศึกษาได้สะดวก เพื่อนในคลาสเรียนนั้นมาจากหลากหลายอาชีพ อาจมีทั้งพนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

 • Online MBA (เรียนทางไกล) หลักสูตร MBA ออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งมีเปิดสอนในบางสถาบันเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้ศึกษาจะมีภาระหน้าที่ในงานประจำที่ทำ และไม่สามารถหรือไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่สถาบันได้ โดยส่วนใหญ่หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมซอฟแวร์ที่กำหนดไว้และจะต้องมีการสนทนาโต้ตอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาคนอื่นๆผ่านทางการประชุมทางวีดีโอ อีเมล์ หรือวิธีอื่นๆ โดยอาจมีนัดเข้ามาเรียนหรือสอบที่สถาบันตามแต่ละสถาบันกำหนด
 • The executive MBA (หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร) EMBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการได้รับประโยชน์ทั้งความรู้และการสานสัมพันธ์กับผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นๆมาใช้ในการทำงาน (หา Connection) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะมีประสบการณ์ทำงานสูง และมักได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการมาศึกษา โดยอายุเฉลี่ยของผู้สมัครเรียนนี้อยู่ที่ 38 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนนอกเวลาทำงาน คือใช้ช่วงเวลาเย็นหรือช่วงสุดสัปดาห์ โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนให้ครบเวลาที่กำหนดในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาจบได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน หรือมากกว่านั้นก็ได้
 • The global executive MBA (หลักสูตรผู้บริหารระดับโลก) GEMBA เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเจาะจงทำธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสได้รับความรู้และทำงานในโครงการระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้เรียนอาจต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ (6-7 ประเทศ)ตลอดระยะเวลาหลักสูตร

แปลและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์ จิวมงคลชัย

แหล่งอ้างอิง : https://www.topmba.com/mba-programs/which-mba-program-type-right-you

———————————————–

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook