You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad, What's Up » MBA กับงานแห่งอนาคต

MBA กับงานแห่งอนาคต

MBA กับงานแห่งอนาคต

ที่ผ่านมามนุษย์เราสะดวกสบายมากขึ้นจากการอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ฯลฯ มาช่วยทุ่นแรงให้งานต่างๆ ง่ายขึ้น แม่นยำขึ้น รวดเร็วและสะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากขึ้น แต่ใครจะรู้บ้างว่าโลกของเราไปไวกว่าที่ใครหลายๆ คนคาดคิด เพราะสิ่งที่เรานำมาทดแทนการใช้แรงงานอย่าง “หุ่นยนต์” นั้นกำลังจะเข้ามาทดแทนทั้งแรงงานคนและแรงงานสมองในหลายๆอุตสาหกรรม ผลที่เกิดขึ้นเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะคนตกงานทั่วโลก อย่างเช่น การปลดพนักงานเพิ่ม 6,500 คนทั่วโลกของ Seagate บริษัทฮาร์ดดิสก์ชื่อดังในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริษัท หรือกรณีที่เมือง Pittsburgh Uber (บริษัทที่ให้บริการรถยนต์) ได้มีการนำรถยนต์ไร้คนขับมาทดสอบรับผู้โดยสารจริง บริษัทประกันชีวิตฟูโกกุ มูทวล ไลฟ์ อินชัวรันส์ (Fukoku Mutual Life Insurance) เตรียมปลดพนักงานออกจากบริษัท 30 คน โดยจะนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถคิดคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เอาประกันเข้ามาทำงานแทน หรือกรณีธนาคารยักษ์ใหญ่ในบ้านเราต่างทยอยยุบสาขา ลดจำนวนพนักงาน และหันมาใช้การพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ปรากฎการณ์ดังกล่าวเริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบสมองกล และนักศึกษาจบใหม่อาจเข้าสู่สภาวะว่างงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามเพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น ก่อนอื่นลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่า..เป้าหมายของคุณคืออะไร? และวิธีที่จะเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมีอะไรบ้าง? อะไรที่จะทำให้คุณดูแตกต่างจากคนอื่น? หากคุณยังสับสนและยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้ MBA NEWS THAILAND ได้จัดทำ Q&A เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เราจะมาดูกันว่าจะเพิ่ม value หรือคุณค่าในตัวเองท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดแรงงานอย่างไรที่จะให้ทำคุณเป็นหนึ่งในคนที่บริษัทฯต่างๆอยากจะดึงตัวให้เข้ามาร่วมงานด้วยมากที่สุด

Q : จะเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรดี?

A : • ความสามารถทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นงานในอุตสาหกรรมใด หากคุณมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ย่อมได้เปรียบคู่แข่ง จึงไม่แปลกที่จะเห็นหลายๆคนเดินทางไปเรียนภาษาในต่างประเทศหรือเลือกเรียน MBA ในต่างประเทศเพื่อผลพลอยได้ในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา

• การเรียนต่อ MBA อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี! อย่าคิดว่าการเตรียมพร้อมไม่สำคัญ เพราะการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ จากการพูดคุยกับผู้ที่เรียนจบ MBA เกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในด้านการบริหารการจัดการทั่วไป หรืองานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน เป็นต้น ดังนั้นการที่คุณมีวุฒิ MBA ไว้ในครอบครองก็เป็นหนึ่งในตัวการันตีความสามารถทางด้านวิชาการของคุณ

Q : ทำไมต้องเป็น MBA?

A : หากเปรียบเทียบแล้ว MBA เป็นสายวิชาที่กว้างและยืดหยุ่นมาก ซึ่งทักษะต่างๆที่ถูกสอนในวิชาการเงินและการตลาดนั้น เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและใช้ได้จริงในองค์กร หรือแม้กระทั่งวิชา ล้วนครอบคลุมในเรื่องจริยธรรมในธุรกิจ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติและมีความเป็นมืออาชีพ สิ่งที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนคือทักษะความสามารถด้านการจัดการ ซึ่งทักษะนี้จะทำให้ผู้จบ MBA สามารถหางานในหลายๆอุตสาหกรรมที่อยากทำ แม้กระทั่งงานในอุตสาหกรรมการขนส่งและการผลิต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะถูกรันด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรก็ยังต้องการมนุษย์เป็นผู้วางแผนและบริหารจัดการระบบเหล่านั้นได้

Q : จะสร้าง value ในตัวเองอย่างไรให้อยู่รอดในโลกอนาคต

A : ปรับใช้ประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มา ทักษะที่จะมาใช้เป็นตัวได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตนั้น คือความสามารถที่เราทำได้ แต่หุ่นยนต์ทำไม่ได้หรือไม่ดีเท่า และเราทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ ในอีก 10,15 หรือ 25 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์อาจทำหน้าที่ทดแทนเราได้อีกในหลายๆกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ก็ยังอาจไม่สามารถทำได้ดีในระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหา หรือการโน้มน้าวหรือชักจูง และนี่เองที่เป็นความได้เปรียบ คุณจึงจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะเหล่านั้นให้เชี่ยวชาญ โดดเด่นให้จงได้ ถึงแม้ว่าทักษะง่ายๆที่เกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนจะดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาหรือดูไม่สำคัญก็ตาม แต่หารู้ไม่การซึมซับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจนนำไปสู่การปฏิบัติจะเป็นกลไกหลักที่สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงของคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่นายจ้างทั้งหลายและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพและก้าวข้ามกฎเกณฑ์บางอย่างได้

แปลและเรียบเรียง : ดรัลพัชร์

อ้างอิง

  • http://poetsandquants.com/2016/09/12/robots-mbas-future-work/
  • http://themomentum.co/successful-innovation-japanese-insurance-firm-replace-employees-with-ai
  • www.bearthai.com/news/itnews

———————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook