You Are Here: Home » PR, SEMINAR & EVENTS » แสตมฟอร์ดเชิญชวนร่วมงาน สูตรลับปั้นแบรนด์ด้วย Content Marketing

แสตมฟอร์ดเชิญชวนร่วมงาน

สูตรลับปั้นแบรนด์ด้วย Content Marketing

แสตมฟอร์ดเชิญชวนร่วมงาน สูตรลับปั้นแบรนด์ด้วย Content Marketing

ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. ! คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมงาน “สูตรลับปั้นแบรนด์ด้วย Content Marketing” จากนักปั้น Content ตัวพ่อแห่งวงการสื่อสารมวลชนไทย