You Are Here: Home » PR » CEO MBA UTCC จัดกิจกรรม CSR และศึกษาดูงาน 6-7 มิ.ย. 58

UTCC (11)

CEO MBA UTCC จัดกิจกรรม CSR และศึกษาดูงาน 6-7 มิ.ย. 58

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จ.สระบุรี และฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี เพื่อฟังบรรยายสรุปความเป็นมาขององค์กร และชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์/เฟรมภาพ/ถุงผ้า, กิจกรรมถ่ายภาพโปสการ์ดโดยได้รับการสนับสนุนเครื่อง SELPHY จากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ฯลฯ  สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ.สระบุรี

UTCC (9) UTCC (1)

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

UTCC (10) UTCC (12)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด

UTCC (6) UTCC (7)

UTCC (8) UTCC (13)

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี

UTCC (5) UTCC (2)

UTCC (4) UTCC (3)

CEO MBA UTCC จัดกิจกรรม CSR และศึกษาดูงาน 6-7 มิ.ย. 58 CEO MBA UTCC จัดกิจกรรม CSR และศึกษาดูงาน 6-7 มิ.ย. 58

กิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ.สระบุรี

———————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook