You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » University of Bristol มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

University of Bristol มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

University of Bristol

University of Bristol มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,500 ปอนด์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

  • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มิได้อยู่ในสหราชอาณาจักร
  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว
  • สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาใดก็ได้
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้วไม่มีสิทธิรับทุนนี้
  • นักศึกษาปัจจุบันไม่มีสิทธิได้รับทุนนี้

วิธีการสมัคร

  • การสมัครรับทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คลิกที่นี่
  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องเขียนบรรยายหัวข้อ  “Why do you think it is important for a university to have students from around the world?” (ความยาวไม่เกิน 350 คำ)

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2558

———————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook