You Are Here: Home » PR » “ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด” ผนึก “ธนาคารกรุงเทพ” ล้วงลึกความต้องการตลาดแรงงาน

“ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด” ผนึก “ธนาคารกรุงเทพ”

ล้วงลึกความต้องการตลาดแรงงาน

Stamford (7)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดการประชุมโต๊ะกลมในประเด็นที่ว่า “การผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับโลกและประโยชน์ต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ด” โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งบัณฑิตทุกคนจะต้องประสบเมื่อก้าวสู่โลกของวิชาชีพและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเตรียมรับมือกับการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล

ที่ผ่านมาแสตมฟอร์ดมีการประสานงานกับองค์กรธุรกิจรายใหญ่ของโลกอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของนายจ้าง และได้นำความต้องการดังกล่าวมาปรับปรุงใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา

โดยหลักสูตรของแสตมฟอร์ดจะเน้นการสร้างทักษะเพื่อความสำเร็จในการทำงานจริงทำให้บัณฑิตจากแสตมฟอร์ดเป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นในตลาดงานอย่างแท้จริง และจากข้อมูลการประเมินคุณภาพพบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ดจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมแต่ละสาขา

ทั้งนี้ การประชุมโต๊ะกลมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และนายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย ในการมาเป็นวิทยากรพิเศษ

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย

โดย มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายลอรีเอทประเทศไทย รับหน้าที่กล่าวเปิดงานและเปิดประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายทั้งสำหรับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้ว่าจ้างว่า “เราต้องการให้นักศึกษาของเราได้ทำงานที่เหมาะสมหลังสำเร็จการศึกษาและเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพในอนาคต ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษากับภาคธุรกิจจึงเป็นที่สิ่งสำคัญยิ่ง และนับว่านักศึกษาของแสตมฟอร์ดมีโอกาสที่ดีเพราะมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายเข้าถึงกลุ่มผู้นำทางธุรกิจทำให้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสู่การทำงานระดับมืออาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ขณะที่ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เซอร์ ดรัมมอนด์ โบน อธิการบดี วิทยาลัยบัลลอย ออกซ์ฟอร์ด และนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมของบริษัทผู้ว่าจ้าง ทว่า ความสำเร็จที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กับการที่มหาวิทยาลัยได้มอบทักษะในการปฏิบัติงานจริงแก่ผู้เรียนก่อนแล้ว อาทิ การทำงานเป็นหมู่คณะ ทักษะการสื่อสาร การเป็นที่เชื่อถือได้ และการรู้จักแก้ไขปัญหา เนื่องจากการทำงานจริงมักจะแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การสร้างพันธมิตรระหว่างแสตมฟอร์ดและบริษัทชั้นนำจากภาคธุรกิจจะให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งแก่บัณฑิตของแสตมฟอร์ดและบริษัทที่ว่างจ้างบัณฑิตเหล่านั้นเข้าทำงาน”

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ของการประชุมโต๊ะกลมเป็นตัวแทนนำเสนอมุมมมองของผู้ว่าจ้างว่า “ธนาคารกรุงเทพมีแนวโน้มที่จะว่าจ้างบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่เราเชื่อถือ เนื่องจากธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง เพราะเราต้องการให้พนักงานทำงานกับเราและพัฒนาความสามารถให้ต่อเนื่องในระยะยาว”

การสร้างเครือข่ายกับแสตมฟอร์ดของธนาคารกรุงเทพจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้ธนาคารกรุงเทพมีโอกาสนำเสนอความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษา นอกจากนี้ แสตมฟอร์ดถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยซึ่งมีความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่เข้มแข็งกับภาคธุรกิจผ่านการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาสู่โลกภายนอกและภาคธุรกิจทั้งหมด

นอกจากการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้างแล้ว ภายในการประชุมโต๊ะกลมยังได้เปิดโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่หลากหลายเชื้อชาติได้ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันเพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นน้องก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงอีกด้วย

Stamford (5)

Stamford (4)  Stamford (3)

Stamford (2)  Stamford (1)

Stamford (6)

———————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook