You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » MBA Online…เทรนด์ใหม่ของการเรียน MBA

MBA ออนไลน์…เทรนด์ใหม่ของการเรียน MBA

ปัจจุบันกระแสการเรียน MBAเป็นที่นิยมทั่วโลก จากความเชื่อที่ว่าการเรียน MBA จะช่วยอัพเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ แต่โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งทางเศรษฐกิจการค้า ทำให้นานาประเทศลุกฮือมาให้สนใจกับการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคธุรกิจในโลกยุคใหม่ ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้เลือกเรียน MBA แค่เพียงต้องการเพิ่มเงินเดือนอีกต่อไป แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองในด้านความรู้และประสบการณ์ด้วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแชร์และแลกเปลี่ยนได้ทั่วทุกมุมโลก MBA Online จึงกลายเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ Business School ทั้งในและต่างประเทศเปิดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเรียน MBA

หลักสูตร MBA Online นับวันกลายเป็นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในวัยผู้ใหญ่และผู้ที่ทำงานทั่วไปที่ต้องการวุฒิ MBAโดยไม่กระทบเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังพิจารณาการเรียนออนไลน์ อะไรบ้างที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจ และหลักสูตรนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ MBA News Thailand มีข้อมูลดีๆ มาช่วยประกอบการตัดสินใจค่ะ

MBA Online

MBA Online คืออะไร?

MBA Online คือ การเรียนทางไกลโดยการอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรคล้ายคลึงกับการเรียนแบบปกติ และมีระดับความยากไม่ต่างกัน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบัน) โดยผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนตามความสะดวกของตัวเองได้โครงสร้างหลักสูตรออนไลน์นั้น โดยทั่วไปประกอบไปด้วย การบรรยาย (lecture) การอ่านเรียนรู้ด้วยตัวเองการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายออนไลน์ บางหลักสูตรยังมีการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น การบรรยายผ่านวีดิโอ  พอดแค็สติ้ง  การประชุมทางวิดีทัศน์ (videoconferencing)

นักศึกษา MBA Online ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการไปเข้าชั้นเรียนตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนดหรือร่วมทำ workshop  และมีการจัดสอบวัดความรู้เช่นเดียวกับการเรียนระบบปกติโดยชั่วโมงเรียนก็ไม่ได้น้อยกว่าการเรียนMBAแบบปกติ

MBA Online มีความน่าเชื่อถือหรือไม่?

คำตอบก็คือ “มีความน่าเชื่อถือ” เนื่องจากระบบการเรียน MBA Online ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่อย่างไรก็ตามยังมี 2ปัจจัยที่ตัดสินในเรื่องความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของBusiness Schoolก็คือ “การรับรองคุณภาพทางการศึกษา” (Accreditation) และชื่อเสียงของสถาบัน ซึ่งผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกและตัดสินใจ

ทำไมหลายคนถึงเลือกเรียน Online MBA?

นักศึกษา MBA Online มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่เลือกเรียนทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยทำงานระดับอาวุโส เนื่องจากภาระที่ต้องรับผิดชอบงานและครอบครัวในเวลาเดียวกัน จึงต้องแสวงหาหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับตัวเอง นักศึกษาบางคนต้องการเปลี่ยนงาน แต่ยังคงต้องการทำงานเดิมไปจนกว่าจะได้ใบปริญญาหรือบางคนอาจพอใจกับงานที่ทำอยู่ แต่อยากที่จะเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

MBA Online ใช้ระยะเวลาเรียนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาเรียนจนจบการศึกษานั้นแตกต่างไปตามแต่ละสถาบันและสาขาเฉพาะด้าน หลักสูตร intensive MBA บางหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ภายใน 9 เดือน ในขณะเดียวกันหลักสูตรอื่นๆ อาจใช้ระยะเวลาเรียนถึง 4 ปี  การเรียนเพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านอาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า บางสถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษายืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนได้อันเนื่องมาจากจำเป็นด้านการทำงาน ในขณะที่บางสถาบันอาจเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด (deadline)

ค่าเรียนสำหรับหลักสูตร MBA Online สูงหรือไม่?

ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างไปตามสถาบัน  ค่าเรียนที่แพงกว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่า (ถึงแม้ว่าสถาบันที่ค่าเล่าเรียนแพงจะมีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าก็ตาม) ดังนั้นก่อนการตัดสินใจคุณควรค้นหาข้อมูลของ Business School ที่ตัวเองสนใจอย่างละเอียด

การเรียน MBA Online เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่?

ผู้ที่ศึกษาจบ MBA Online มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น เลื่อนตำแหน่ง หรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ  หลายคนเชื่อว่าเวลาที่ได้ใช้ไประหว่างเรียนนั้นดีกว่าเอาไปใช้ในทางอื่นสำหรับผู้ที่คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มักจะเลือกสถาบันที่ได้รับรองคุณภาพทางการศึกษาและชื่อเสียงที่ดี รวมไปถึงสามารถเลือกสาขาเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับประเภทงานที่ทำอยู่

อย่างไรก็ตามการเรียน MBA Online ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป คุณควรตัดสินใจและใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน การเรียนระดับปริญญาโทนั้นเป็นเรื่องที่หนักและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก แต่สำหรับคนที่พร้อม MBA Online เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่!

อ้างอิง : http://distancelearn.about.com/od/onlinecourses/a/OnlineMBA.htm

————————————————–

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook