You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพร้อมส่วนลด 10%

นำเสนอหลักสูตรเพื่อคนทำงานเรียนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันและจบภายใน 18 เดือน

สมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557

Master of Public Administration program

กรุงเทพฯ –มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย โครงสร้างหลักสูตรเหมาะสำหรับคนทำงาน โดยเข้าเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1วัน (วันเสาร์) และสำเร็จการศึกษาในภายในระยะเวลา 18 เดือนเท่านั้น พร้อมมอบส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% สำหรับข้าราชการและพนักงานภาครัฐสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตรปริญญาโทของม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เอื้อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 18เดือน ผสมผสานกับการเข้าเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ณ วิทยากรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนของเหล่าคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐและเอกชน อาทิศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, ศ.ดร.บุญทันดอกไธสง, พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหลากหลายธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

รศ.ดร. บุญมาก ศิริเนาวกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “การบริหารงานภาครัฐและองค์กรมหาชนในปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการ บุคลากรบริหารรัฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณภาพพร้อมทำงาน สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ เราจึงออกแบบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างครอบคลุมโดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการบริหารรัฐกิจและสามารถต่อยอดทักษะเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

นายสุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี หนึ่งในนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “ผมเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่นี่ เพราะรายวิชามีความน่าสนใจมาก สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ผมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้กับการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับองค์กร”

นาวาโท คำรณภพ เทียนศิริหัวหน้าแผนกพัฒนากำลังพลกองแผนและโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กล่าวว่า “หลักสูตรที่นี่เหมาะสำหรับคนทำงานเพราะเรียนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันและสามารถสำเร็จหลักสูตรได้ในเวลาเพียงปีครึ่ง ซึ่งคณาจารย์ที่นี่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้ผมมีมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-769-4000 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์http://www.stamford.eduหรือเฟซบุ๊คhttps://www.facebook.com/stamfordthailand

*********

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพฯ และ หัวหิน เปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกว่า 72 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดให้กับนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่าเล่าเรียน เริ่มต้นที่ภาคเรียนละ 42,000 บาท

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายลอรีเอทในปี 2554 เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในระดับนานาชาติให้กับผู้เรียน เครือข่ายลอรีเอทเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 30 ประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 75 แห่ง โดยมีนักศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 850,000 คน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์ โทรศัพท์ 02 612 2253 ต่อ 103 แฟกซ์ 02 612 2254 เว็บไซต์ www.vivaldipr.com

วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ)
Senior PR Executive
มือถือ: 085 000 1476
อีเมล: veerawan.s@vivaldipr.com

คุณธันยาภรณ์ กาญจนะโหติ (หญิง)
PR Executive
มือถือ: 084 448 3067
อีเมล์: tanyaporn.k@vivaldipr.com

—————————————————-

Stamfordoffers10% discount on 2014’s last opportunity to apply for Master of Public Administration program

Applications from now until November 30, 2014

Bangkok–Stamford International University, a respected and established innovative educational institute in Thailand, invites government officials and public servantsto study for aMaster of Public Administration (Thai MPA program) by offering a discount 10% andopportunity tograduate within 18-months for all courses applicationsbetween now and November 30, 2014, at Stamford International University, Bangkok. This is the final induction of 2014, with places for the popular MPA program offered on a strictly first-come-first served basis.

Stamford’sMaster of Public Administration program with new delivery model offers greater flexibility targeted at working students who need to accommodate a full-time job in addition to their elective study. This program is tailor-made for convenience and ease of access, requiring just one day at the university per a week, along with the opportunity tograduatewithin 18 months; it affords long term career progression in the public sector in Thailand, and the secure benefits that such a position offers to successful candidates. Stamford’s faculty professors from government and business sectors includeProf.Dr. Anake Laothamatas, Prof. Dr. Thinnapat Nakata, Prof. Dr. Jeera Hongladarom, Prof. Dr. Boontan Dokthaisong and General Dr. KasemchartNaretsenee, all experts in engagingstudents,requiring just one visit per week to the Bangkok Campus. Additionally, the course offers students opportunities to connect with global business leaders and local industry leaders ready for AEC integrationin 2015.

Prof. Dr. Boonmark Sirinaovakul, President, Stamford International University,said, “Today, professionals working in public administration and with public organizations face many challenges in an environment which is constantly changing. Stamford has designed the Master of Public Administration program to meet the needs of governmental and organizational employers. Students benefit from strongexperience by learning from our professors who areexperts in the field of public administration, enabling them to improve their skills and cope with the changing needs of the organization creatively through quality performance.”

Mr. Wisit Pongpornpaparn, Member of Parliament, Nonthaburi, and Master of Public Administration Program student,said, “I chose to study Public Administration because this course is very interesting and consistent with the AEC, its opportunities and demands. StamfordUniversity is a great choice of private university, offering proven and innovative teaching methods taught by public sector experts. I can use knowledge from the class to apply to my working life appropriately, and it is highly beneficial for my public duties and the expectations placed upon me.”

Commander Kamronnapop Tiansiri, Assistant Personnel Development Division Plans and Military Research, Defense Science and Technology Department, said, “This is an ideal course that is most appropriate for working people,as students can attend the class one day a week and graduate in just one-and-a-half years. Stamford’s faculties always give me the opportunity to share ideas with friends in class, focusing on student-centric coaching which is important for bestowing me with a wider perspective.”

For more information, please call 02-769-4000 or visit http://www.stamford.edu or https://www.facebook.com/stamfordthailand

*********

About Stamford International University

Stamford International University has campuses in Bangkok and HuaHin, serving students from 72 countries, with a domestic price ranging from 42,000 THB Baht per semester. The university has the distinction of encouraging critical and creative thinking amongst its students through a student-centered as well as learning-centered approach. Stamford became a member of the Laureate International Universities network in 2012 to enhance global resources and opportunities for students.  Laureate International Universities has a presence in 30 countries, with more than 75 accredited universities, serving more than 850,000 students globally.

For further information, please contact Vivaldi Public Relations, Tel: +66 (0) 2 612 2253 Ext.103, Fax: +66 (0) 2612 2254; Website: www.vivaldipr.com

JenjiraJitpaiboon
PR Director
T: +66 (0) 84 078 0995
Email: jenjira.j@vivaldipr.com

VeerawanSaejao
Senior PR Executive
T: +66 (0) 85 000 1476
Email: veerawan.s@vivaldipr.com

——————————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook