You Are Here: Home » Inter, Scholarship » บริติช เคานซิล ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครชิงทุนสนับสนุนการเดินทาง

Researcher Links – Newton Fund

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครชิงทุนสนับสนุนการเดินทาง (Travel Grants) ภายใต้โครงการ Researcher Links – Newton Fund

โครงการ Researcher Links ดำเนินการภายใต้โครงการ Researcher Links – Newton Fund มีเป้าหมายในการสนับสนุนการร่วมงานวิจัยในระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศคู่สัญญาได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายสำหรับการวิจัยอย่างยั่งยืนต่อไป

นักวิจัยในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทยสามารถสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางในการทำวิจัยสูงสุด 6 เดือน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/travel-grants-2014 หรือ www.britishcouncil.or.th

โดยจะมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

โครงการนิวตัน (Newton Fund) เป็นโครงการที่จะสามารถใช้จุดแข็งด้านการทำวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศพันธมิตร การทำงานร่วมกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคีโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อประเทศที่ร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปลสำคัญในการสร้างโอกาส, ความร่วมมือและโอกาสทางการค้าได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Researcher Links คือโครงการนานาชาติที่ทำร่วมกับประเทศคู่สัญญา โดยโครงการนี้จะประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) และการให้ทุนสนับสนุนการเดินทางการทำวิจัย (Travel grants) ในหัวข้อที่นักวิจัยรุ่นใหม่สนใจ โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่บริติช เคานซิลได้ร่วมกับพันธมิตรผู้สนับสนุนการวิจัยทั่วโลก

ประเทศที่เข้าร่วมทุนสนับสนุนการเดินทาง (Travel Grants) ในปี 2557 – 58:

Researcher Links – Newton Fund:

อียิปต์, คาซัคสถาน, เม็กซิโก, แอฟริกาใต้, ไทย, ตุรกี และเวียดนาม

Researcher Links

อาเซอร์ไบจาน, บังคลาเทศ, โมรอคโค, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, รัสเซีย, และเกาหลีใต้

ข้อมุลเพิ่มเติมwww.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/travel-grants-2014 หรือ www.britishcouncil.or.th

ติดต่อ คุณสริตา สุวรรณรัตน์, ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา, บริติช เคานซิล ประเทศไทย
โทร +66 (0) 2 657 5634
อีเมลล์: Sarita.Suwannarat@britishcouncil.or.th

—————————————————————-

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook