You Are Here: Home » Social & Politic, Top Article » 10 เมืองที่มลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุด

The 10 cities with the worst air pollution in the world

“ในปี 2012 มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก”

ข้อความในรายงานขององค์การอนามัยโลกกำลังย้ำเตือนให้เราหันมา “มองเห็น” ความสำคัญของสิ่งที่มองไม่เห็นกันบ้าง

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ “มลพิษทางอากาศ” ขึ้นแท่นเป็นปัญหาทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด จำนวนคนที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียและเอดส์รวมกันยังน้อยกว่ามลพิษทางอากาศเสียอีก และที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือ ปัญหานี้ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

งานศึกษาฉบับล่าสุดจากตัวแทนขององค์การสหประชาชาติ พบว่า มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การสำรวจในปี 2011 ทำให้คนเมืองมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง โรคทางหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจมากขึ้น และในปีที่ผ่านมา หน่วยงานนานาชาติเพื่อการวิจัยมะเร็งขององค์การอนามัยโลก (IARC) ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่า มลพิษทางอากาศในที่กลางแจ้งเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เป็นมะเร็ง โดย IARC แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศกับมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ในรายงานปี 2014 นักวิจัยได้สำรวจมลพิษทางอากาศช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในเกือบ 1,600 เมือง จาก 91 ประเทศ โดยเก็บข้อมูลจากอนุภาคฝุ่นละอองเป็นปัจจัยหลัก รายงานชิ้นนี้ระบุว่า คนเมืองทั่วโลกกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2.5 เท่า และมีประชากรเมืองเพียง 12 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อาศัยในเมืองที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในมาตรฐาน

โดยเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงทีสุดคือ

 1. เดลี ประเทศอินเดีย
 2. ปัตนะ ประเทศอินเดีย
 3. กวาลิเออร์ ประเทศอินเดีย
 4. ไรปุระ ประเทศอินเดีย
 5. การาจี ประเทศปากีสถาน
 6. เปชวาร์ ประเทศปากีสถาน
 7. ราวัลปินดี ประเทศปากีสถาน
 8. คอร์รามาบัด ประเทศอิหร่าน
 9. อาเมดาบัด ประเทศอินเดีย
 10. ลัคเนา ประเทศอินเดีย

องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่า สาเหตุหลักของมลพิษมาจากการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะและจากโรงงาน นอกจากนี้ ยังมาจากการปล่อยมลพิษจากอาคารบ้านเรือนด้วย ซึ่งบางพื้นที่ยังใช้ถ่านหินและฟืนทำอาหารหรือสร้างความอบอุ่นในบ้าน

สำหรับเมืองที่ปัญหาคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ อยู่ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และสวีเดน

ที่มา : www.mnn.com

—————————————————-

บทความที่น่าสนใจ

อยู่กับน้ำด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม

ปะการัง : สิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของโลกกำลังถูกคุกคาม

ถอดประสบการณ์การพัฒนาเมือง Portland

นางเลิ้ง เจริญไชย : ชุมชนเมืองบนรางความเปลี่ยนแปลง

บทความอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook