You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, Study Abroad » จบ MBA ทำงานอะไรดี?

MBA Careers

จบ MBA ทำงานอะไรดี?

หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อจบ MBA แล้วจะทำงานสายไหนดี ทำงานอะไรได้บ้าง ตำแหน่งอะไร เงินเดือนดีไหม  ซึ่งที่จริงแล้วงานสำหรับผู้จบ MBA มีหลากหลายสาขา เรียกได้ว่ามีเกือบในทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามประเภทงานที่คุณจะทำก็มักผูกอยู่กับประสบการณ์ด้านการทำงานในอดีต วิชาเฉพาะในสาขาที่เรียนจบมา  รวมไปถึงทักษะความสามารถหรือความถนัดของคุณเองด้วย

สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลงานด้าน MBA ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนอยู่หรือวางแผนที่จะเรียน วันนี้ MBA NEWS THAILAND มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ

งานด้านบัญชี (Accounting)

นักศึกษา MBA ที่เลือกเรียนด้านการบัญชีสามารถเลือกทำงานใน 3 ลักษณะดังนี้

  • งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) คืองานบัญชีที่เป็นอิสระจากหน่วยงานใดๆ โดยให้บริการจัดทำบัญชีให้ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี การจัดทำบัญชีและให้บริการด้านคำปรึกษา การจัดทำภาษี เป็นต้น
  • งานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยทำอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบัญชี  ผู้อำนวยการบัญชี  โดยลักษณะงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการวางรูประบบบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น
  • งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ โดยดูแลรับผิดชอบควบคุมการบัญชีภายใน

งานด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management)

หลักสูตร MBA จำนวนไม่น้อยจะมอบปริญญาด้านการบริหารจัดการทั่วไป ไม่มีสาขาเฉพาะ ซึ่งตำแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นที่ต้องการในทุกประเภทธุรกิจ  ดังนั้นความรู้ด้านการจัดการจึงไม่เคยล้าสมัยในสายตาผู้เรียน MBA  งานในสายการจัดการนั้น ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operation Management) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นต้น

งานด้านการเงิน  (Finance)

การเงินเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน MBA ไม่แพ้สาขาอื่นๆ  ในหน่วยงานธุรกิจองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่แล้วจะจ้างพนักงานที่มีความรู้หลายหลายในด้านตลาดการเงิน ซึ่งตำแหน่งงานได้แก่ นักวิเคราะห์การเงิน  นักวิเคราะห์งบประมาณ  ที่ปรึกษาด้านการเงิน  วาณิชธนากร เป็นต้น  สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดี การเงินจะเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้มหาศาลเลยทีเดียว

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

เป็นอีกสาขาอาชีพที่ต้องการผู้จบ MBA ในการตรวจสอบควบคุมแผนงานหรือโครงการ  คน และระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งโอกาสการทำงานในสาขาอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาที่จบด้วย ผู้จบ MBA จำนวนมากเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Managers)  เป็นต้น

งานด้านการตลาด (Marketing)

การตลาดนับเป็นสายงานอีกสายหนึ่งที่นิยมกันในหมู่ผู้จบ MBA  องค์กรด้านธุรกิจน้อยใหญ่จำนวนมากต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญงานด้านการตลาดในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น งานด้านการโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ โดยตำแหน่งงานครอบคลุมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนักวิเคราะห์การตลาด

งานด้านอื่นๆ

ยังมีอาชีพสำหรับผู้จบ MBA อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการเอง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เนื่องจากวุฒิการศึกษา MBAได้รับการยอมรับอย่างสูงในโลกธุรกิจ หากคุณมีเครือข่าย (connecting) ที่ดี  มีการพัฒนาทักษะความสามารถอยู่เสมอ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ รับรองว่าคุณไม่เจอทางตันแน่นอน

งานสำหรับ MBA หาจากที่ไหนดี..

จริงๆ แล้วยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ จึงไม่แปลกที่งานทุกแขนงจะมีให้เลือกสรรอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณคลิกเม้าส์ส่ง Resume เท่านั้น คุณก็มีโอกาสถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์งาน  นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถเดินทางไปยื่นสมัครในตำแหน่งงานและบริษัทที่คุณสนใจด้วยตนเอง (Walk in)

ค่าตอบแทนงานระดับ MBA

ค่าตอบแทนสำหรับงานระดับ MBA นั้นไม่มีจำกัดหรือตายตัว งานจำนวนมากมีค่าตอบแทนสูงสุดถึง $100,000/ปี(ต่างประเทศ)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งนี่ยังไม่รวมค่าตอบแทนทางอื่น เช่น รายได้เสริม โบนัส เป็นต้น

อ้างอิง : http://businessmajors.about.com/od/employmentaftergraduation/a/Mba-Careers.htm   

——————————————–

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook