You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ’

หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

หลักสูตร M.B.A. หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นนานาชาติ เน้นการเรียนรู้ในด้านบริหารธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ โดยเปิดสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้และความเข้าใจต่อโลกธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

Dr.Martin Goerlich  ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ความเป็นนานาชาติของแสตมฟอร์ดนั้นคือการสร้างระบบการเรียนรู้ให้มีการเชื่อม โยงเนื้อหาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองที่มีความเป็นสากล นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน การทำธุรกิจที่หลากหลายจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเตรียมความพร้อมไป สู่การทำธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับคณาจารย์มากด้วยประสบการณ์จากหลายหลายทวีปทั่วโลก

Dr.Martin Goerlich

Dr.Martin Goerlich ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ออกแบบหลักสูตร M.B.A. 18 เดือน (Stamford Signature M.B.A. Program) ที่เป็นการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการเรียนออนไลน์ เพิ่มอิสรภาพให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี Blackboard ที่ใช้โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่ติดอันดับ 10 ของโลก (แหล่งข้อมูล Times Higher Education World University Ranking, 2013 – 2014)

Dr. Martin ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ด้วยจุดเด่นของการเรียนแบบผสมผสาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกห้องเรียน การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ ได้ทุกที่ทุกเวลา รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นการทำงานเป็นทีม เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน คือ ทุกวันเสาร์ มีการเชิญนักธุรกิจและอาจารย์พิเศษมาสอนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแวดวง ธุรกิจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมศึกษาดูงานภายนอก แบบเจาะลึกอีกด้วย นับเป็นการเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมศักยภาพของการเป็นผู้นำ”

ดร.ทิตพงษ์  แดงรัศมีโสภณ

ดร.ทิตพงษ์ แดงรัศมีโสภณ

นอกจากนี้ ดร.ทิตพงศ์ แดงรัศมีโสภณ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมานานกว่า 14 ปี และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเอกชนชั้นนำหลายแห่ง ได้กล่าวเสริมว่า “ด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ผมมองว่านายจ้างมองหาลูกจ้างที่กล้าแสดงความคิดเห็น หลักสูตรของแสตมฟอร์ดตอบโจทย์นายจ้าง และผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจ”

เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จเพียง 18 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ (ใกล้ Airport Link หัวหมาก) เปิดสอนหลักสูตร M.B.A. ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ใน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ,การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, การจัดการการตลาด,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร +66(0)2 769 4000 แฟกซ์ +66(0)2 7694099 www.stamford.edu

http://www.stamford.edu/th/LandingPage/Form/master?src=CP-STIU-0000000446

Hเรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์ เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์ เรียน M.B.A. นานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’ หลักสูตรที่ใช่ ในบรรยากาศอินเตอร์

——————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook