You Are Here: Home » Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » 5 เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน MBA

5 เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน MBA

5 เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน MBA

ทุกวันนี้การเรียน MBA หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลายเป็นประเด็นที่หยิบยกกันมาคุยในวงสนทนา เพราะปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน ธุรกิจการค้า รวมไปถึงการเข้าสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นกระแส เป็นเรื่องไร้สาระ หรือเป็นหลักสูตรที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง วันนี้ MBA NEWS THAILAND จะมาไขความกระจ่างกันว่าแท้จริงแล้ว MBA เรียนอะไรบ้าง ข้อดีหรือประโยชน์ในการเรียน MBA คืออะไร  สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเรียนต่อ MBA มีอะไรบ้าง เราไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

MBA เรียนอะไร?

โครงสร้างการเรียน MBA จะประกอบหลักๆไปด้วย  5  ด้านหลัก ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญของธุรกิจ ประกอบไปด้วย การเงิน (Finance), การบัญชี (Accounting), การจัดการการดำเนินการ (Operation Management), การตลาด (Marketing) และ การจัดสรรทรัพยากรบุคคล (HRM) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปใช้ไม่ว่าจะทำงานประจำหรือประกอบธุรกิจของตัวเอง เพราะการเรียน MBA จะรวมหลักการต่างๆในแต่ละด้าน ทำให้มองเห็นภาพกว้างอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้

ประโยชน์ของการเรียน MBA คืออะไร

1. เงินเดือนสูงขึ้น

โดยเฉลี่ยแล้วเงินเดือนสำหรับผู้จบ MBA นั้นสูงกว่าพนักงานที่จบวุฒิการศึกษาปริญญาโทปกติ โดยเฉพาะหากทำงานสายการเงิน (Finance) หรือด้านการให้คำปรึกษา (Consulting) นับว่าเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง  อย่างไรก็ตามงานด้านอื่นๆ ก็มีสัดส่วนเงินเดือนที่สูงเช่นกัน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สายงาน และบริษัท

2. โอกาสเลือกงานที่ดีกว่า

เป็นข้อดีที่นับว่าเป็นเหตุผลข้อแรกๆ ที่คนส่วนใหญ่เลือกเรียน MBA  เนื่องจากด้วยคุณสมบัติ โอกาสการได้รับบรรจุเข้าตำแหน่งงานด้านการบริหารจัดการในระดับสูงก็มีมากขึ้น  มีการประเมินว่า 70% ของผู้ที่จบ MBA ทั่วโลก มีตำแหน่งงานเป็น Senior Manager หรือ board directors  ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งสูงขึ้น นั่นก็หมายความว่าคุณก็จะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และอาจมีจำนวนชั่วโมงทำงานที่ยาวนานกว่าตำแหน่งงานทั่วไป

3. เครือข่ายธุรกิจที่ดีกว่า

การที่คุณเป็นนักศึกษา MBA นับเป็นโอกาสหนึ่งในการที่คุณจะมีเครือข่ายที่ดี เพราะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่เน้นความสามารถในการจัดการในวงกว้างร่วมกับศาสตราจารย์ ผู้สอน (ผู้ซึ่งเคยเป็นหรือปัจจุบันเป็นผู้ที่ช่ำชองในโลกธุรกิจที่มากด้วยประสบการณ์) ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณเรียน Part-time MBA (MBA นอกเวลาทำงาน)  นอกจากในช่วงเวลาปกติคุณจะได้ร่วมงานกับฝ่ายต่างๆแล้ว ในช่วงวันที่เรียน คุณยังมีโอกาสพบผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในตำแหน่งที่หลากหลาย นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีเครือข่ายทางธุรกิจในอนาคตที่กว้างขวางขึ้น

4. ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่การเรียนในหลักสูตรใดก็ตามก็ได้รับความรู้เหมือนกัน จริงๆ ก็ไม่ผิด แต่การศึกษาระดับ MBA นั้นมักจะมีผู้เรียนในระดับประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีบ้าง หรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานระดับอาวุโสก็มี ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์นั้น มักยึดติดกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัว โดยเฉพาะชีวิตการทำงานในบางครั้ง ทำให้เรามักติดอยู่ในกรอบ ซึ่งจะจำกัดกรอบทางความคิดและความสามารถ รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  การเรียน MBA จะบังคับคุณออกจาก Comfort Zone (กรอบหรือขอบเขตที่เราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง ทำให้ยึดติดกับความสบาย) สนใจในสิ่งใหม่ๆ รู้จักนำเทคนิคการจัดการใหม่ๆมาใช้ ซึ่งจะสร้างความท้าทายและผลักดันให้ตัวคุณมีการปรับตัวและปรับปรุงสิ่งต่างๆตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันๆ

5. ปรับทัศนคติในองค์รวมต่อโลกธุรกิจ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการเรียน MBA จะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับ professional รวมไปถึงบริษัท ซึ่งคุณจะได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้ตัวเองผสมผสานกับทักษะการแก้ปัญหาใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะสร้างมุมมองทางโลกธุรกิจที่ดีเยี่ยมให้แก่คุณ ซึ่งมุมมองและความไวต่อการรับรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนได้โดยปราศจากการใช้ระยะเวลาบ่มเพาะอันยาวนาน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทสามารถรับความท้าทายใหม่ๆ ในตำแหน่งผู้นำ มีความรับผิดชอบมากมาย และชอบเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณจะเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสมกับการสมัครเรียน MBA

อ้างอิง : http://www.mastersportal.eu/articles/340/5-very-good-reasons-to-do-an-mba.html

———————————————-

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook