You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge » 4 สิ่งที่คนทำงานต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่ B-School

4 สิ่งที่คนทำงานต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่ B-School

4 สิ่งที่คนทำงานต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่ B-School

นักศึกษาจบใหม่ทางสายงานเช่น แพทย์และกฎหมาย มักมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเฉพาะด้านในทันที ซึ่งต่างจากนักศึกษาสาย  Business ที่ออกมาหางานทำก่อนแล้วค่อยกลับไปศึกษาต่อปริญญาโทภายหลัง

ประสบการณ์ในการทำงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในการสมัครเข้าเรียน B-School การผ่านงานด้านที่ปรึกษาหรืองานด้านการตลาดถือเป็นเรื่องปกติของผู้สมัคร MBA ประสบการณ์ทำงานจะทำให้นักศึกษานำแง่มุมจากการทำงานจริงๆ มาช่วยในการเรียน แต่การกลับมาสู่รั้วการศึกษา ตัวนักเรียนเองจะไม่ได้เหมือนเก่าและยังต้องพบเจอกับการสอบ, ทำรายงานกลุ่ม, ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งก็เป็นความท้าทายหากต้องปรับโหมดเข้าสู่แนววิชาการอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมี 4 สิ่งที่ต้องตระหนักถึงนั่นคือ

1.การบริหารจัดการเวลา : (Time Management) การบริหารเวลาโดยการจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบและให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชาว MBA ในฐานะพนักงานเราจะต้องนั่งประจำอยู่ที่เดิมและทำงานโดยเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่ใน B-School จะต้องมีการประชุมกลุ่ม, การทดสอบ, การเข้าร่วมกิจกรรม ถึงแม้จะไม่ใช่การบังคับแต่ก็เป็นสิ่งที่พึงเข้าร่วม

มีอะไรมากมายที่เพิ่มขึ้น ในชีวิตที่จะต้องจัดการในระยะเวลา 2 ปี ของการเข้าสู่รั้ว B-School

2. การกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง (Self-Direction) พนักงานจะมีเจ้านายคอยกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการทำงาน แต่ใน B-School นักเรียนจะต้องกำหนดทิศทางต่างๆด้วยตนเอง การกำหนดเป้าหมายและทิศทางต่างๆ ด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็นมากใน B-School โดยเราจะต้องมี Action Plan ของตนเอง B-School หลายๆ แห่งได้กระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาเรียนด้วยความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนหรือชมรมที่จะเข้าสังกัด

3. อาจมีส่วนร่วมในสังคม (Social Interests) การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นใน B-School ซึ่งผู้บริหาร B-School ส่วนใหญ่ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดชุมชน การสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องระหว่างเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนในชมรม และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนมีเครือข่ายกว้างขึ้น และสามารถช่วยเหลือต่อยอดในสายอาชีพอีกด้วย

4. ทักษะ (Skills) นักเรียนบางคนเข้าสู่รั้ว B-School ด้วยทักษะเชิงปริมาณ (Quantitative) อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเรียน MBA แต่ถ้าคุณไม่มีความชำนาญในด้านนี้ก็ควรหาทักษะด้านอื่นๆ มาทดแทน การเงินและการบัญชีก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียน MBA ลองศึกษาหาข้อมูล และเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลก MBA

ที่มา: usnews

—————————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook