You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2557

UTCC MBA Online

หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2557

วิธีการสมัครเรียน 

 1. กรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
 2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดวันและเวลาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่หน้าเว็บไซต์หลักสูตร
 4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา และรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางหน้าเว็บไซต์หลักสูตร
 5. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Username และ Password สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบบริการการศึกษา และต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดในแบบฟอร์ม
 6. นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการเรียนออนไลน์ และการใช้งานระบบ LMS เพื่อแนะนำวิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และรับ Username Password เพื่อเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่จัดขึ้น ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการได้จากหน้าเว็บไซต์หลักสูตร และ Facebook
 7. เริ่มเรียนออนไลน์ วิชาปรับพื้นฐานวันที่ 22 ก.พ. -11 เม.ย.2557
 8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-6976886 และ 02-6976450 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09:00- 16.00 น.
 9. เปิดเรียน 21 เม.ย.2557

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จปริญญาตรี หรือ
 3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
 4. ในกรณีที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา

** สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ **

หลักฐานการสมัครเรียน ประกอบด้วย

1. นักศึกษาส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (ปริญญาตรี)
 2. สำเนาทรานสคริปปริญญาตรี 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียน โดยส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการ MBA Online” อาคาร 4 ชั้น 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-697-6886  โทรสาร: 02-277-1943

———————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้แบบครบเครื่องกับ CEO MBA หอการค้าไทย

CEO MBA ม.หอการค้าไทย มุ่งมั่นผลิตซีอีโอแห่งอนาคต

หลักสูตร MBA Online ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หอการค้าไทย มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ติดอาวุธครบมือโดยกูรูชั้นนำ

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ยุคใหม่

“ศาสตร์และศิลป์” แห่ง MBA ฉบับม.หอการค้าไทย

ไขรหัส “Hybrid Learning System” ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Business School of Thailand

CEO MBA ม.หอการค้าไทยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA – UTCC)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook