You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge » ประเทศที่ให้เงินเดือนสำหรับนักศึกษา MBA สูงสุด 10 อันดับแรก

ประเทศที่ให้เงินเดือนสำหรับนักศึกษา MBA สูงสุด 10 อันดับแรก

The top 10 Countries For MBA Salary Levels

ข้อดีของการศึกษาต่อ MBA มีอยู่มากมาย ไม่เพียงแค่ความต้องการในตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าเท่านั้น ค่าตอบแทนที่ได้รับก็สูงด้วยเช่นกัน ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งมีแนวโน้มว่าจะจ่ายเงินเดือนให้กับนักศึกษา MBA สูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยมีการจัดอันดับดังนี้

 1. Australia : ในตลาดเอเชีย – แปซิฟิก ออสเตรเลียยังคงเป็นผู้จ้างคนสำคัญโดยให้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสำหรับวุฒิ MBA ที่ $ 133,100 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ออสเตรเลียจึงพยายามจ้างพนักงาน MBA ที่ดีที่สุดจากหลายๆ B-school ในเอเชีย
 2. Switzerland : เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้นทางซีกยุโรปตะวันตกสวิตเซอร์แลนด์ให้ค่าตอบแทนพนักงาน MBA ลดลง แต่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ แซงหน้ากลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปอื่นๆ ด้วยค่าตอบแทนเฉลี่ย $ 129,700 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนอันเป็นผลมาจากความแข็งของค่าเงินสวิส แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เช่น อังกฤษ หรือฝรั่งเศส เพื่อลดต้นทุนด้านภาษีทำให้ความต้องการพนักงาน MBA เพิ่มสูงขึ้น
 3. Denmarh : สำหรับอันดับ 2 ในภูมิภาคยุโรป ผลสำรวจพบว่าเดนมาร์กมีระดับเงินเดือนของพนักงาน MBA สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย $ 121,400 แต่เดนมาร์กต่างจากสวิตเซอร์แลนด์ตรงที่อัตราภาษีค่อนข้างสูงกว่ามาก แต่ที่น่าสนใจคืออัตราภาษีนิติบุคคลลดลงจาก 25% ไปอยู่ที่ 22% ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีนิติบุคคลของอังกฤษอยู่เล็กน้อย ทำให้ประเทศนี้ถูกจับตามองจากธุรกิจระดับโลกเป็นอย่างมาก และเป็นผลทำให้อัตราการจ้างงานพนักงาน MBA สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
 4. UK : ในประเทศอังกฤษ หลายๆ บริษัทยังเชื่อว่าพนักงาน MBA จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างมาก จึงทำให้ค่าเฉลี่ยพนักงาน MBA อยู่ที่ $ 106,100 ในภาคบริการ มีความเชื่อว่าการสรรหาพนักงาน  MBA มาไว้ในองค์กร จะทำให้อุตสาหกรรมมีความโดดเด่นในทุกภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้คนอังกฤษยังมีความเชื่อว่าการจ้างพนักงาน MBA มาไว้ในองค์กร จะทำให้ภาพรวมองค์กรมีการพัฒนาเนื่องจากการได้ใกล้ชิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ที่มีความรู้สูง
 5. France : ตลาดแรงงาน MBA ในประเทศฝรั่งเศส มีความต้องการลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่กระนั้นก็ตาม พนักงาน MBA ของฝรั่งเศสยังมีอัตราเงินเดือนบวกโบนัสเฉลี่ยเป็นอันดับ 5 ของโลกอยู่ที่ $ 100,800 แต่หากนับเฉพาะเงินเดือนไม่รวมโบนัส ประเทศฝรั่งเศสถือว่าให้อัตราเงินเดือนที่สูงกว่าประเทศอังกฤษพอสมควร
 6. US : อัตราความต้องการพนักงานระดับ MBA ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 16 % ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศถึงแม้ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังไม่ดีนัก แต่อัตราเงินเดือนของพนักงาน MBA สูงถึงปีละ $ 98,300 จึงไม่แปลกใจหากอัตราเงินเดือนและโบนัสจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นฟูในอนาคตอันใกล้
 7. Brazil : ในปีที่ผ่านมา บราซิล มีอัตราการเติบโตของความต้องการพนักงาน MBA ถึง 14 % โดยมีอัตรา ค่าตอบแทนเฉลี่ยใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ $ 97,200 ซึ่งนายจ้างในบราซิลมีแผนจะใช้พนักงาน MBA เป็นสินทรัพย์สำคัญในการสร้างจุดแข็งทางการแข่งขันระดับนานาชาติ และพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน MBA สูงกว่าพนักงานทั่วไปด้วย
 8. Germany : แม้ว่าเงินเดือนของพนักงาน MBA ในเยอรมนีจะต่ำกว่าสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ที่ $ 93,700 แต่ความต้องการนักงาน MBA ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยนายจ้างชาวเยอรมัน มักจ้างพนักงาน MBA จากเอเชียและอินเดียเป็นหลัก เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับตลาดในภูมิภาคเอเชีย เยอรมนีจึงต้องการจ้างพนักงาน MBA จากฝั่งเอเชียให้มากขึ้น
 9. Spain : สืบเนื่องจากมาตรการรัดเข็มขัดจากหน่วยงานรัฐ ทำให้ความต้องการพนักงานระดับ MBA ในตลาดแรงงานในปีนี้ลดลง 16 % แต่ยังคงติดอยู่ใน Top 10 โดยระดับเงินเดือนและโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่ $ 92,900 แต่อย่างไรก็ตามยังมีที่ว่างสำหรับพนักงาน MBA อีกมากในประเทศสเปน เนื่องจาการคาดการณ์ความต้องการ ที่สูงขึ้น 6% ในปี 2014
 10. Canada : อันดับ 10 คือประเทศแคนาดา ที่มีเงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงาน MBA อยู่ที่ $ 91,600 และคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก 16 % บริษัทขนาดใหญ่คาดว่า จะฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถ่อย โดยเฉพาะในสายการเงิน จึงเป็นโอกาสทองของนักศึกษา MBA ที่จบใหม่ ที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานในแคนาดา

ที่มา : Topmba.com

—————————————————-

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook