You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 5)

มองอนาคต MUIC

สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังกล่าวต่อถึงหลักสูตร Master of Business Administration Program in Business Modeling and Development (International Program) หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ ว่า “การที่จะทำให้หลักสูตร MBA ของเราเป็นที่รู้จักในเวทีระดับนานาชาติถือเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตร MBA in Business Modeling and Development ของเราถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราไม่อาจหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรของเราให้ทันต่อเห็นการณ์อยู่ตลอดเวลา

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล

เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทของเราเป็นหลักสูตรนานาชาติจึงถือเป็นรากฐานที่ดีอยู่แล้วในการที่จะรองรับการเปิดตัวของ AEC โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่อาจจะสนใจเข้ามาเรียนกับเรา ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาชาวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ภูฏาน เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ร่วมอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังมีวิชาที่ชื่อว่า Managing Network and Internationalization หรือการบริหารจัดการเครือข่ายสู่สากล ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นไปในเรื่องของการก้าวสู่สากลไปยังอาเซียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเจาะตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตที่จะเข้มข้นขึ้น”

ในหลักสูตร Business Modeling and Development ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะสอน Business Model ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะนำโมเดลทางธุรกิจทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จมาศึกษา อาทิเช่น โมเดลที่มีชื่อว่า Razor and Blade ของบริษัท Gillette ผู้ผลิตที่โกนหนวดและใบมีด ที่กำหนดราคาขายที่โกนหนวดถูก สวนทางกับราคาใบมีดที่มีราคาสูง เนื่องจากที่โกนจะเป็นการซื้อครั้งเดียว แต่อุปกรณ์ประเภทใบมีดจะต้องซื้ออยู่ตลอด เป็นต้น อีกทั้งในหลักสูตรดังกล่าว ยังได้เพิ่มความพิเศษเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า analysis คือ การวิเคราะห์และพัฒนองค์กรหรือแผนกที่ทำอยู่ เพื่อให้โยงไปถึงส่วนสุดท้ายที่จะสร้างหรือผสมผสานโมเดลให้เข้ากับธุรกิจ และสามารถสร้างผลกำไรให้องค์กรได้ในระยะยาว

ในเวลาเดียวกัน ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังกล่าวถึงลักษณะของงานที่รองรับเมื่อจบการศึกษาด้วยว่า เมื่อจบไปที่แน่ๆ ตัวเราจะพัฒนาขึ้น เราก็จะแนะนำว่าให้อยู่ในฝ่ายของ Business development, Business analyze, Business resource, Strategic Planner หรือแม้กระทั่งเป็นคอนซัลท์ นี่ก็คือ career path ที่สามารถเลือกได้ เพราะงานประเภทแบบนี้ต้องการคนที่มองแล้วเห็นภาพของธุรกิจทั้งหมด วิเคราะห์ทั้งลูกค้า ตลาดได้ แต่ก็ไม่ลืมว่ามันต้องไปทางนี้และมีกำไรด้วย

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวสรุปว่า “ในเรื่อง modeling มันกำลังอินเทรนด์ด้วย เพราะไปเข้ากันพอดีกับ creative economy ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริม อาจเป็นเพราะเทรนด์ตอนนี้กำลังเปลี่ยนจาก Product base ไปเป็น Service base เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ มันคือเรื่องของการสร้างสรรค์ คือเราต้องสร้างโมเดลขึ้นมา การที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จ มันต้องอาศัย creativity”

การเกาะกระแสไปกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเล็งเห็นว่า ธุรกิจดั้งเดิมอย่างการท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่นำเงินตราเข้าประเทศได้มาก และด้วยความสวยงามของสถานที่ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี สามารถชูให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าเที่ยวในโลก หรืออันดับต้นๆ ของเอเชีย

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 1)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

—————————————————-

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook