You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge » ทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดจากนักศึกษา MBA : การแก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วง

ทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดจากนักศึกษา MBA : การแก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วง

ทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดจากนักศึกษา MBA : การแก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วง

การสัมภาษณ์พนักงาน ประจำในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความเข้มข้น ทุกๆ เช้าจะมีนักศึกษา MBA สวมชุดสูทนั่งรอหน้าห้องเพื่อให้คณะกรรมการเรียกชื่อตัวเองทีละคน ในขณะเดียวกันในห้องสัมภาษณ์ก็จะมีคณะกรรมการวุ่นวายอยู่กับเอกสารตรงหน้า ทุกคนจะคอยคิดว่าผู้เข้าสัมภาษณ์คนอื่นๆ จะเป็นอย่างไรบ้าง

การเตรียมตัวสัมภาษณ์หน้างาน โดยปราศจากการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าย่อมนำมาซึ่งความตึงเครียด นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการฝึกทำ Case Study, หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือพูดคุยกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทนี้

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่เตรียมสัมภาษณ์งานแล้วจะก็ สิ่งที่อยากแนะนำคือ ใช้เวลาศึกษาข้อมูลบริษัทให้มากและคิดเลยไปถึงอนาคตว่างานในตำแหน่งที่เราสัมภาษณ์จะต้องรับมือ หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการจะมองหาพนักงานที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ดี สามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างเฉียดขาดในสถานการณ์ที่เร่งเร้า โดยมีข้อมูลการตัดสินใจที่จำกัด ท่านจะต้องเตรียมตัวสำหรับการตอบคำถามประเภทนี้ แสดงความสามรถและประสบการณ์ของท่านให้กับคณะกรรมการได้เห็น

นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขณะอยู่ในห้องสัมภาษณ์ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึ่งจะต้องทำ Case Study 5 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งปกติทำ Case เพียง 2 หัวข้อ ก็หมดเรียวหมดแรงแล้ว

พยายามพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการสัมภาษณ์ บางคนอาจนอนดึกตื่นสายในชีวิตนักศึกษา แต่เมื่อสัมภาษณ์งานจะเป็นเวลาปกติของคนทั่วไป และเป็นการสัมภาษณ์ปากเปล่าไม่ใช่ข้อเขียน เราจะกลับไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้ การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและความคิดเฉียบคมขึ้น

นอกจากนี้คุณจะต้องพยายามนำเสนอจุดเด่นของคุณที่สามารถนำไปใช้กับงานได้ และรู้ว่าคุณจะต้องพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มเติม นำเสนอว่าคุณจะเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างไร

สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้มากแค่ไหน และคุณมีความสามารถในการสื่อสารมากเพียงใด

ที่มา : BloombergBusinessweek

——————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook