You Are Here: Home » Admission, Programs Update » MBA ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 มกราคม 2557

MBA

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

Master of Business Admission Program

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครรับศึกษาใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2556 – วันที่ 6 มกราคม 2557

MBA TU

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 150 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 – 21.00 น.) และ (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน)

เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน “ค้นคว้าอิสระ” หรือ “วิทยานิพนธ์” ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน – ธันวาคม

ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม – เมษายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานเต็มเวลาหลังจบปริญญาตรีถึงวันปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2557

รับสมัคร online เท่านั้นที่  http://grad.bus.tu.ac.th

 • วันที่ 1 กันยายน 2556 – วันที่ 6 มกราคม 2557

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS

 • ภายในวันที่ 9 ม.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

 

 1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET
 2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET
 3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
 4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)
 5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
 6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

คลิกสมัคร ONLINE

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-613-227-8, 02-226-4509
แฟกซ์ 02-222-3837
Email:  smart@tbs.tu.ac.th
http://mba.tbs.tu.ac.th

————————————————

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook