You Are Here: Home » PR, SEMINAR & EVENTS » Asian Institute of Management (AIM) เชิญร่วมงาน “AIM Inside MBA”

Asian Institute of Management (AIM) เชิญร่วมงาน  “AIM InsideMBA”

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

เวลา 18.30 น.

ห้องแคมปัส โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Asian Institute of Management

รับทราบข้อมูลการเรียน MBA ในแบบ Case Room Learning Ambience ที่ฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ ในแนววิถีทางแบบเอเชีย   รายละเอียดทุนเรียนต่อและโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมอัพเดทความสำคัญของหลักสูตร MBA ต่อการเตรียมพร้อมรับมือการรวมกลุ่มประเทศอาเซี่ยนในปี 2558

เกี่ยวกับ AIM

* AIM หรือ Asian Institute of Management เป็นสถาบันชั้นนำแห่งเอเชียผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรระดับบริหาร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1968 ด้วยความร่วมมือของฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สคูล นักวิชาการในเอเชีย และกลุ่มนักธุรกิจผู้มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ สถาบันฯ ออกแบบหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโทและหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับบริหารและจัดการในแถบเอเชีย ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ  AIM เป็นสถาบันแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับโลกของ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ในสหรัฐอเมริกา

สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 02-660-6205-6 หรืออีเมล์ patama@aimbkk.com / rugee@aimbkk.com

AIM Inside MBA

—————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

รวมหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) CMMU

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

อบรมสัมมนาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook