You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » CMMU จับมือ MIT สร้างหลักสูตร SIBA สร้างผู้บริหาร-มาตรฐานโลก รุ่นที่ 3

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล จับมือ MIT สร้างหลักสูตร SIBA

สร้างผู้บริหาร-มาตรฐานโลก รุ่นที่ 3

CMMU จับมือ MIT สร้างหลักสูตร SIBA สร้างผู้บริหาร-มาตรฐานโลก รุ่นที่ 3

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดงาน Open  House เปิดตัวหลักสูตร “Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) รุ่นที่ 3” หลักสูตรเพื่อผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ CMMU ในงาน มีการเสวนานำเสนอแนวคิดด้านวัตกรรมและกลยุทธ์ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร โดยแขกรับเชิญพิเศษ นักเรียนหลักสูตร SIBA รุ่น 2 ได้แก่ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์วัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์เครือข่ายและผลิตภัณฑ์รายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร SIBA กล่าวว่า องค์กรต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นกรอบกำหนดขอบเขตและทิศทางขององค์กร ขณะเดียวก็เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงโครงการต่างๆ ขององค์กรให้ไปบรรลุเป้าหมาย โดยต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม การวางกลยุทธ์ที่ดีต้องมีนวัตกรรมเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน (Innovation based strategy) ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่งานวิจัยพัฒนาเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยการปลูกฝังนวัตกรรมต้องเกิดจากผู้นำที่เชื่อเรื่องนี้ โดยจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศและกระและกระตุ้นความคิดในองค์กร พยายามทำให้เป็น Core Value ขององค์กร ทำให้คนในองค์กรกล้าที่จะคิด กล้าที่จะเสนอในสิ่งใหม่ๆ ผู้นำองค์กรต้องสร้างกระบวนการทำงานให้รองรับและตอบสนอง ไม่ปิดกั้นความคิดของคนในองค์กร นี่คือหัวใจของหลักสูตรนี้

“เราจะเน้นมากที่สุดคือการสร้าง culture เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้นำในองค์กรสามารถช่วยกันผลักดันให้คนในองค์กรผลักดันแนวคิดใหม่ๆออกมา ไม่ว่าจะเป็นสินค้า กระบวนการ หรือแม้กระทั่งวิธีการดูแลลูกค้า ทุกอย่างถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ CEO ที่มีผลต่อองค์กรมากๆคือ CEO ที่เป็น Innovator จึงจะสามารถทำให้องค์กรมีนวัตกรรมได้ มีความสนใจส่วนตัว มีความอยากที่จะผลักดันให้เกิดอะไรใหม่ๆ สิ่งนี้จะสื่อไปทุกอณูขององค์กรอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเราจึงจัดหลักสูตรเช่นนี้ เพื่อให้ Top Executive มาแชร์ประสบการณ์กัน และสามารถต่อยอดขึ้นไปได้อีก”

ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าหลักสูตรผู้บริหาร Executive training program เช่นนี้ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยมีอยู่หลายหลักสูตร แต่หลักสูตรที่เจาะลึกเรื่องของ Strategy & Innovation และมีการ customized เน้นเป็นรายบุคคล วิทยาลัยการจัดการ ฯ ถือเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรนี้เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักสูตรไม่ได้เน้นแค่วิชาการ แต่เน้นเรื่องการเรียนที่สามารถปฏิบัติและนำไปแข่งขันและต่อยอดได้จริงในภาคธุรกิจ

“หลังจากที่ได้เปิดหลักสูตรมาแล้ว 2 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงและผู้นำระดับต่างๆ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้ามาเรียน รวมไปถึงวิทยากรซึ่งเป็น CEO ในองค์กรชั้นนำ ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงแบบใกล้ชิด อาทิ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ขณะที่อาจารย์ทุกท่านใน MIT เป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆ ไม่ว่าเคยเป็น CEO มาก่อนหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Apple,Microsoft, Sony และ Samsung ฉะนั้นความเข้าใจในแง่ของการนำทฤษฏีไปใช้ อาจารย์เหล่านี้สามารถถ่ายทอดโลกของความเป็นจริงได้ดี”

ทั้งนี้ หลักสูตร SIBA จะรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 – 30 คน ใช้เวลาเรียน 10 วัน ที่เมืองไทย 5 วัน และไปเรียนที่ SIoan School of Management , Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 5 วัน โดยลักษณะของหลักสูตรเป็นมากกว่าการเรียน เพราะเน้นเรื่องของ Training & Consulting Service เปรียบเหมือนให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจระดับนานาชาติ (World class business consulting service) แก่ผู้เข้าเรียนโดยจะได้รับประกาศนียบัตร จากทั้ง 2 สถาบันด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089 457 6543 หรือ 02-206-2000 ต่อ 2042, www.cmmu.mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย CMMU จับมือ MIT สร้างหลักสูตร SIBA สร้างผู้บริหาร-มาตรฐานโลก รุ่นที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม ดร.ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

IMG_0661  CMMU จับมือ MIT สร้างหลักสูตร SIBA สร้างผู้บริหาร-มาตรฐานโลก รุ่นที่ 3

———————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

รวมหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) CMMU

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook