You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต “MUIC”

สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำเร็จในหลักสูตรของ MUIC ไว้ว่า “เราให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของหลักสูตรหรือคุณภาพของนักศึกษาของเราที่จบออกไปเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายในระยะยาวของเราคือการมุ่งพัฒนานักศึกษาของเราให้ก้าวขึ้นไปเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวทีระดับโลก ทางเราเองก็จะมีการนำแนวทางหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา และยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยเช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาปริญญาโทของเราถือว่าเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน ด้วยมีรุ่นต่างๆที่ออกไปทำงานอยู่ในสายการเงินและการธนาคาร บริษัทข้ามชาติ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ภาครัฐ อยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ต้องยอมรับว่านอกเหนือจากองค์ความรู้และทักษะทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังไปนั้น พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของนักศึกษาเรา ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีบริษัทต่างชาติชั้นนำ เช่น บริษัท Microsoft, Givaudan เข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา”

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ จะต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาก่อนเข้าเรียนจริงเพื่อความราบรื่นในการเรียนการสอน ทั้งนี้ความรอบรู้เป็นสิ่งสำคัญการเรียนวิชาพื้นฐาน อาทิเช่น วิชาคณิตศาสตร์ที่จะช่วยหล่อหลอมกระบวนการทางความคิด แม้จะมิได้นำมาใช้ในการทำงานโดยตรงก็ตามแต่ก็มีประโยชน์อย่างยิ่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดเผยถึงอนาคตของหลักสูตร MUIC ว่า “ในอนาคตมหิดลอินเตอร์อาจเพิ่มหลักสูตรสองปริญญาหรือเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่ออาทิการติดต่อกับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ในต่างประเทศเพื่อส่งนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ที่สนใจไปศึกษาต่อ สำหรับในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับโลก AACSB ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับโลก โดยมหิดลอินเตอร์เอง ไม่ได้มองเรื่องของรางวัล แต่เรามองว่า AACSB จะทำให้เรามีการบริหารการจัดการที่ดีขึ้นทั้งหลักสูตร บุคลาการ และนักศึกษา

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบเข้าได้สูงสุดจำนวน 4 ทุนต่อปีการศึกษา และสำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาอีกด้วย นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศก็จะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ อีกทั้งมีเงินสนับสนุนการวิจัยคอร์สเรียนระยะสั้นยังต่างประเทศ และเงินทุนฉุกเฉินอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

สุดท้ายแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้กล่าวสรุปเพื่อแนะนำผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า “ผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าเรียนที่นี่ ควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การคำนวณ และพื้นฐานความรู้รอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจไว้เบื้องต้น การวางแผนเรื่องของเวลาถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านเพราะหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานและมีประสบการณ์ได้เรียนและทำงานไปพร้อมกัน”

ขอบคุณภาพจาก MBA Magazine

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 1)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 2)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 3)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 4)

มองอนาคต MUIC สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเอเซีย (ตอนที่ 5)

—————————————————-

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

มหิดลอินเตอร์ เปิดสอน ป.โท การจัดการบริการนานาชาติ ที่สาทร

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook