You Are Here: Home » Financial, Top Article » เคล็ดลับการออมเพื่อการเกษียณอายุ (2) สำหรับช่วงอายุ 35 – 44 ปี (ช่วงขยายครอบครัว)

Savings-tips-2

การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี นับเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยทีเดียว เพราะคนในวัยนีถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในครอบครัว ภาระทางการเงินสูง เนื่องจากอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลคนในครอบครัวทั้งเด็กและพ่อแม่สูงอายุไปพร้อมกัน ทำให้บุคคลกลุ่มนี้หลายคนไม่มีโอกาส หรือไม่ได้คิดเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุของตนไว้ แง่คิดต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณสามารถจัดการปัญหา และวางแผนเพื่อรองรับชีวิตที่ดีในวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ลดภาระค่าใช้จ่ายจากบุตรที่กำลังศึกษา

สำหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน ค่าเล่าเรียนของบุตรก็มีความจำเป็นไม่ต่างกับเงินออมเพื่อเกษียณ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยดังกล่าวและกำลังพบปัญหาในลักษณะนี้อยู่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร อาจจะมองหาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรัฐ หรือเอกชนที่จัดโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร หรือส่งเสริมให้บุตรรู้จักหารายได้เสริมด้วยการทำงานพิเศษ นอกเวลาเรียน ในช่วงวันหยุด หรือช่วงปิดเทอม เช่น รับจ้างทำงานในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ เพื่อหารายได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่เด็กสามารถเรียนรู้ถึงคุณค่าของเงินที่ตนเองหามาได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองพร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง

ลงทุนประกันสำหรับบุพการี

คนวัยนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่สูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ ถ้าไม่มีการออมเงินและรายได้ที่มีไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ จะส่งผลให้พ่อแม่สูงอายุจำเป็นต้องดูแลตนเอง ดังนั้น การลงทุนในรูปแบบประกันเพื่อประกันสุขภาพพ่อแม่สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้าน และลดภาระทางการเงิน สำหรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่สูงอายุอันเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกันจึงเปรียบเสมือนเงินออมเกษียณอายุที่จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพ

ออมอย่างสมดุลสำหรับการเกษียณ และความจำเป็นกรณีฉุกเฉิน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยกลางคน การวางแผนอนาคตเพื่อออมเงินสำหรับการเกษียณอายุของคุณมีความจำเป็นและเร่งด่วนมาก แต่หากแผนการเงินไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ สิ่งที่ต้องกลับมาพิจารณาคือสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นคืออะไร คุณอาจต้องตั้งคำถามในใจเพื่อหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น

ทำไมการออมเงินไม่เป็นไปตามแผน? : ถ้าเป็นเพราะขาดวินัย ไม่ได้เก็บออมไว้เป็นประจำอันเป็นผลจากปริมาณค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ปัญหาเหล่านี้แก้โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง รวมถึงลดความต้องการที่ไม่จำเป็นลง ต้องหักห้ามใจและมีสติทุกครั้งก่อนซื้อ

เงินออมเพื่อเกษียณหายไปเพราะนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือไม่? : หากมีความจำเป็นต้องนำเงินที่ออมไว้ใช้ยามเกษียณมาใช้ล่วงหน้าในภาวะฉุกเฉิน แสดงว่าเงินสำรองที่กันไว้ไม่เพียงพอที่จะรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้นควรจะมีการออมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย 3 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน เพื่อเป็นแผนการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

เพิ่มรายได้

ในชีวิตการทำงาน การที่คุณได้รับการยอมรับจากนายจ้างถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่าของตัวคุณเองและบริษัท ชาวตะวันตกถือเป็นโอกาสทองเพื่อขอเพิ่มเงินเดือนจากนายจ้าง  พวกเขาเหล่านั้นจะมั่นใจในผลงานของตนเองและมีการตั้งรายได้ที่ต้องการ พร้อมรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและผลงานต่างๆ ที่ได้สะสมมาเสนอนายจ้างเพื่อพิจารณาขอขึ้นเงินเดือน แต่สำหรับสังคมไทยอาจเป็นเรื่องยากที่จะเดินตรงไปหานายจ้าง เพื่อขอขึ้นเงินเดือน เราอาจจะมองหาวิธีเพิ่มรายได้วิธีอื่นแทน เริ่มจากกิจกรรมพิเศษนอกเวลางาน เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเล็กๆ เสริมตอนหลังเลิกงาน ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

หากคุณกำลังนึกภาพของตัวคุณที่กำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในแบบที่คุณต้องการช่วงวัยเกษียณอายุ อย่ารอช้าเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่สวยงามของตัวคุณเอง

ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทุนบัวหลวง www.bblam.co.th

———————————————————-

บทความที่น่าสนใจ

เคล็ดลับการออมเพื่อการเกษียณอายุ (1) สำหรับช่วงเริ่มสร้างครอบครัว

หนี้ครัวเรือนพุ่ง ‘แบงก์’ เบรกเงินกู้บ้าน

18 วิธีประหยัดเงินแบบง่ายๆ

บริหารการเงิน…เพื่อชีวิตที่พอเพียง

กฎการใช้บัตรเครดิต…อย่างฉลาดและรู้เท่าทัน!

บทความอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook