You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » อบรมการบริหารโครงการก่อสร้างและติดตั้งอย่างมืออาชีพ

Project Management

การฝึกอบรมสไตล์โค้ชโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูง ในหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างและติดตั้งอย่างมืออาชีพ (Project Management: Best Pactices, Quality, Tips&Tools)” 

วันพุธ – พฤหัสบดีที่ 25-26 กันยายน 2556

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

มีเนื้อหาครอบคลุมการชี้ปัจจัยของการบริหารโครงการให้สำเร็จราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่าย การบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ISO 21500:2012 และ PMBoK Guide กระบวนการบริหารโครงการที่จำเป็น การเริ่มโครงการให้ส่งผลดี และสอนกลยุทธ์-เทคนิค-เครื่องมือที่ใช้สำหรับ : การทำ Work Breakdown Structure ที่สมบูรณ์  การวางแผนโครงการอย่างมืออาชีพ การตั้งงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดสูงสุด การกำกับดูแลและเฝ้าระวังปัญหาอย่างได้ประสิทธิผลสูง การควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การรู้จักพูดและเจรจาต่อรองปัญหากับ Parties อื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการจบโครงการให้หมดปัญหาหลายรูปแบบ รวมทั้งวิธีการพัฒนาการบริหารโครงการให้ได้คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการนำกระบวนการที่ดี (Practical Process) กลยุทธ์ (Strategies) เทคนิค ทักษะ (Skills) และเครื่องมือ (Tools) ที่ถูกใช้และพิสูจน์ผลอันยอดเยี่ยมมาแล้ว มาฝึกฝนการนำไปใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับ ผู้บริหารโครงการทุกระดับ, ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร, ผู้จัดการวิศวกรรม, ผู้ช่วยผู้จัดการฯ, วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าของโครงการซึ่งเคยให้ผู้อื่นช่วยบริหารแต่ก็ต้องเจ็บปวดจากความล่าช้าและค่าใช้จ่ายบานปลาย และผู้เกี่ยวข้องอื่นซึ่งมักเพิ่มปัญหาให้กับการบริหารโครงการ ทั้งในฝ่ายของเจ้าของโครงการหรือส่วนของผู้รับเหมา

รับจำกัดจำนวนเพียง 20 ท่าน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร คลิ๊กที่นี่ –> http://www.trueinstitute.com/401.pdf

สำหรับการสมัครเข้าอบรม ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยกรอกรายละเอียดในโบรชัวร์หน้าที่ 3 แล้วแฟ็กซ์กลับมาที่ FAX : 02-3732868   หรือโทรสอบถามข้อมูลที่   โทร. 02-7282609 , 085-0456644 , 085-9447730 คุณกาญจนา(หมิว) ศรีสิริ ค่ะ

***ใบเสร็จอบรมนำไปบันทึกค่าใช้จ่ายได้ถึง 200%***

***ดูหลักสูตรอบรมอื่นๆที่น่าสนใจ ด้านล่าง***

————————————————-

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook