You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » เปิดรับสมัครนักศึกษา GSB MBA Online ถึง 25 ก.ย. 56

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือ

ระหว่าง

ธนาคารออมสิน

และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)

รุ่นที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

GSB MBA Online

กำหนดการรับสมัคร      คลิกดูรายละเอียด

วิธีการสมัครเรียน

  1. กรอกใบสมัครตามสาขาวิชาผ่าน ใบสมัครออนไลน์
  2. ส่งหลักฐานการสมัครเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   รายละเอียด
  3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่หน้าเว็บไซต์หลักสูตร
  4. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับ Username และ Password สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จากระบบบริการการศึกษา และต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดในแบบฟอร์ม
  5. นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่จัดขึ้นในแต่ละภาคเพื่อแนะนำวิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และรับ Username Password สำหรับเข้าเรียนในวันปฐมนิเทศ ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการจัดปฐมนิเทศได้จากหน้าเว็บไซต์หลักสูตร และ facebook

เริ่มเรียนออนไลน์ วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เดือน ต.ค.2556

เริ่มเรียนออนไลน์วิชาบังคับ เดือน พ.ย.2556

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-6976450-1
โทรสาร : 02-6923702 email : ta.utccmbaonline@gmail.com
ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09:00- 16.00 น.

————————————–

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MBA

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook