You Are Here: Home » Social & Politic, Top Article » ปะการัง : สิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของโลกกำลังถูกคุกคาม

Coral

ลึกลงไปใต้มหาสมุทร ที่นั่นเปรียบเสมือนโลกอีกใบหนึ่งที่มีความสวยงาม ลึกลับ และน่ามหัศจรรย์ ชีวิตใต้ทะเลนั้นเต็มไปด้วยสีสันที่หลากหลาย

ทว่าการรุกรานของมนุษย์และผลจากภาวะโลกร้อนได้ก่อผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแนวปะการัง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีไม่ถึง 1% ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใต้ทะเล แต่เป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลถึง 25%

มีสิ่งมีชีวิตกว่า 250,000 ชนิด ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง  ในจำนวนนี้เป็นปลามากกว่า 4,000 ชนิด และเป็นปะการังแข็งกว่า 800 ชนิด หากทว่านักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่า อาจมีสิ่งมีชีวิตอีกกว่า 8 ล้านชนิดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและบริเวณรอบๆ แต่ยังไม่ถูกค้นพบ

Coral2

ภัยคุกคาม

ราว 1 ใน 4 ของปะการังถูกทำลายเสียหายจนเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ ขณะที่ 2 ใน 3 กำลังถูกคุกคามจากการทำประมงที่เกินขีดจำกัด รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมลพิษ

ภัยธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน สามารถทำให้ปะการังเสียหายแตกหัก ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำลายปะการัง กล่าวคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในทะเลจะทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดความสามารถในการเติบโตของปะการัง อีกทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว

ที่อาศัยของปะการัง

แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อน ในบริเวณที่เค็มจัดและน้ำตื้นไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 36.5 เมตร โดยอุณหภูมิที่เหมาะกับการเจริญเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง 23 – 29 องศาเซลเซียส

Coral3

แนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก

Great Barrier Reef เป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 344,400 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่าขนาดของประเทศเยอรมนี และมีความลึกอยู่ระหว่าง 35 เมตร จนถึงความลึกมากกว่า 2,000 เมตร

แนวปะการังแห่งนี้เกิดขึ้นมากว่า 6,000 ปี ตั้งแต่ปลายยุคน้ำแข็ง ปัจจุบันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลามากกว่า 1,500 ชนิด ฉลามและกระเบน 133 ชนิด รวมถึงเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ 6 ชนิด จาก 7 ชนิด นอกจากนี้ มีปะการังแข็งมากกว่า 400 ประเภท และปะการังอ่อน 1 ใน 3 ของโลก และมีสัตว์จำพวกหอย ปลาหมึก ฟองน้ำหลายพันชนิด เช่นเดียวกับดาวทะเลและเม่นทะเลที่มีมากอีกกว่า 630 ชนิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

แนวปะการังสร้างรายได้ให้กับการประมงและการท่องเที่ยวถึงประมาณ 4,000 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยแนวปะการังที่ฟลอริดา คีย์ซ์ (Florida Keys) มีการประเมินว่ามีมูลค่าถึง 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกัน มีประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่พึ่งพาโปรตีนจากปลาที่โตและใช้ชีวิตอยู่ในแนวปะการัง โดยที่ประชากรกว่า 500 ล้านคนต้องพึ่งพามันในฐานะอาหารและการดำรงชีวิตอย่างขาดเสียมิได้

บทความโดย : อุบลวรรณ กระปุกทอง

เรียบเรียงจาก : Coral Reefs: Living wonders of the natural world

ที่มา : www.greenworld.or.th

ภาพประกอบ : coralreef.noaa.gov / www.lostateminor.com

—————————————————————————————————

บทความที่น่าสนใจ

ถอดประสบการณ์การพัฒนาเมือง Portland

นางเลิ้ง เจริญไชย : ชุมชนเมืองบนรางความเปลี่ยนแปลง

คลี่ปมความเข้าใจ ก่อนแก้ปัญหาโลกร้อน

ระวัง ! บิลบอร์ดดิจิตัล

บทความอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook