You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA ม.รามคำแหง (หัวหมาก) เปิดรับสมัครถึง 7 กันยายน 56

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตร MBA ม.รามคำแหง (หัวหมาก) เปิดรับสมัครถึง 7 กันยายน 56

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาการตลาด

รวมทั้งหมดรับประมาณ 120 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์

รับสมัครทางเว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน 2556

ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน (นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

สถานที่รับสมัคร

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ 02-310-8591-2, 085-043-5665 และ 089-487-4839

สถานที่เรียน

อาคารสวรรคโลก

เวลาเรียน

  • วันศุกร์ เวลา 17.30 – 21.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เปิดเรียน เดือนตุลาคม 2556

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงานในประเทศ) 140,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนไต้หวัน อย่างน้อย 35 คน ทางโครงการจึงจะจัดให้) 167,000 บาท

สมัครผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูรายละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.advanced-mba.ru.ac.th/

——————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook