You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA ม.รามคำแหง (ชุมพร) เปิดรับสมัครถึง 8 กันยายน 56

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รับสมัครนักศึกษาใหม่

MBA RU 1

สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

รวมทั้งหมดรับประมาณ 130 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์

รับสมัครทางเว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2556

ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน (นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

สถานที่รับสมัคร

  • ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 วันธรรมดา เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์ 02-310-8591-2, 085-043-5665 และ089-4874839
  • ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดชุมพร ถนนชุมพร – ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 7-8 กันยายน 2556 เวลา 9.00-13.00 โทร. 02-310-8591-2, 085-043-5665 และ 089-487-4838

สถานที่เรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดชุมพร

เวลาเรียน

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

เปิดเรียน ประมาณเดือนตุลาคม 2556

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงานในประเทศ) 160,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนไต้หวัน อย่างน้อย 35 คน ทางโครงการจึงจะจัดให้) 190,000 บาท

สมัครผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูรายละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.advanced-mba.ru.ac.th/

——————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook