You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » หลักสูตร MBA ม.รามคำแหง (นนทบุรี) เปิดรับสมัครถึง 15 ตุลาคม 56

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตร MBA ม.รามคำแหง (นนทบุรี) เปิดรับสมัครถึง 15 ตุลาคม 56

สาขาวิชาการจัดการ

รวมทั้งหมดรับประมาณ 100 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์

รับสมัครทางเว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556

ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน (นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

สถานที่รับสมัคร

 • ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ตั้งแต่บัดนี้ –  15 ตุลาคม 2556 วันธรรมดา เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์ 02-310-8591-2, 085-043-5665 และ089-4874839
 • ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี เฉพาะวันที่12- 13 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่เรียน

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

เวลาเรียน

 • วันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.

เปิดเรียน เดือนพฤศจิกายน 2556

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงานในประเทศ) 140,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนไต้หวัน อย่างน้อย 35 คน ทางโครงการจึงจะจัดให้) 167,000 บาท

สมัครผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูรายละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.advanced-mba.ru.ac.th/

——————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

4 Comments

 1. auttsmnci15 says:

  Интересная новость

 2. bbzwuoyzw says:

  вполне себе годнота

 3. pxqrgixkk says:

  не работает

 4. Again, awesome blog! visit my site ex girlfriends

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook