You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคน”

‘Strategic Workforce Planning: Proven Formula & Practical Technique’ Masterclass

กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคน: สูตรคำนวณ เทคนิคคุมต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร

8 -9 August 2013 @ JW Marriott Bangkok

Strategic Workforce Planning

Driving Business Growth? เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานและขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรจะสามารถคาดการณ์และสรุปความต้องการกำลังคนขององค์กรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้องค์กรมีบุคลากรตามจำนวนที่ตรงความจำเป็นได้ถูกจังหวะเวลา โดยเป็นกำลังคนที่สูงด้วยผลิตภาพคุ้มค่ากับการลงทุน สิ่งนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากแนวโน้มเศรษฐกิจในขณะนี้ ‘ความสามารถในการแข่งขัน’ ขององค์กรธุรกิจกำลังเผชิญกับปัญหา ‘ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น’ โดยเฉพาะ ‘โครงสร้างต้นทุนบุคลากร’ ทำอย่างไรที่จะจัดการต้นทุนบุคลากรไม่ให้มีผลกระทบต่อการแข่งขันและผลกำไรของบริษัท?

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม ขอเชิญร่วมการสัมมนาฯ ‘Strategic Workforce Planning: Proven Formula & Practical Technique’ Masterclass 2013 ครบสมบูรณ์ในทุกประเด็นเนื้อหาการวางแผนกำลังคนขององค์กร ที่ผู้บริหารองค์กรไม่ควรพลาด

หลักสูตรนี้จะให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการวางแผนองค์กรและกำลังคน ตลอดจนโมเดลคำนวณอย่างเป็นระบบเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมในการจัดสรรกำลังคนและระดับทักษะในการทำงานที่มีกระบวนการแน่นอนโดยเฉพาะ สำหรับกระบวนการที่ไม่ใช่งานประจำ คุณก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างโมเดลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อประมาณการณ์ด้านกำลังคนและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติดังต่อไปนี้ :

 • โมเดลที่เป็นระบบเพื่อใช้คำนวณหาตัวเลขที่เหมาะสมของจำนวนแรงงานและระดับทักษะที่จำเป็น
 • แนวทางสร้างโมเดลองค์กร เพื่อใช้ประเมินจำนวนและคุณภาพของแรงงานระดับปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้อง
 • แผนปฏิบัติการเพื่อปิดช่องว่างระหว่างปริมาณและคุณภาพของแรงงาน

หลักสูตรนี้จะช่วยในการตัดสินใจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังมีความยืดหยุ่นต่อสภาพการณ์ที่มีความผันแปร โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาบุคลากรเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนตำแหน่งกำลังคนทั้งเข้าและออกหรือหมุนเวียนภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการเรียนรู้

หัวข้อสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์และอภิปรายในการอบรมนี้ได้แก่:

 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
 • ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของประชากรแรงงาน และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์บนตลาดแรงงาน
 • การจัดการปรับลดและเพิ่มกำลังคนระดับพนักงานทั่วไปรวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว
 • การสร้างข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับแรงงานในอนาคต
 • การพัฒนาขีดความสามารถของทุนมนุษย์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันของลูกจ้าง

หลักสูตรอบรมเข้มข้นในเวลา 2 วันนี้นำโดยคุณทายาท ศรีปลั่ง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จะมอบภูมิความรู้และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงการทำงานด้าน HR เข้ากับหน่วยกลยุทธ์ทางธุรกิจสายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีจึงนับเป็นโปรแกรมที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ทันที

ขอเชิญเข้าร่วมกัน ‘เรียนรู้แบบเป็นทีมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป’ เพื่อให้สามารถร่วมกันนำกลับมาประยุกต์ในองค์กรได้อย่างทรงพลัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900

——————————————————

อบรมสัมมนาอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook