You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » อบรมหลักสูตร ‘การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน’

PERFORMANCE-BASED PAY & Performance Management in Practice

15 – 16 August 2013 @ JW Marriott Bangkok

PERFORMANCE-BASED PAY

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กร องค์กรหลายแห่งได้นำระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance-Based Pay) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการ กระตุ้นผลสำเร็จ สร้างคนเก่ง รักษาคนรุ่นใหม่ เร่งรัดเผลักดันเป้าหมายธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังคงต้องรบกับปัญหาในการใช้ระบบบริหารผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนับ ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับตัวบุคคล

องค์กรของท่านมีประเด็นสำคัญดังนี้หรือไม่

 • พนักงานคิดว่าพวกเขาควรได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น
 • ท่านต้องการเลือกที่จะยึดถือแนวทางที่มีหลักการมั่นคง
 • ท่านต้องการส่งเสริมและให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลการปฏิบัติงานดี
 • ท่านต้องการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบให้แก่การทำงานที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
 • ท่านต้องการวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ในการใช้งานจริง
 • ท่านต้องการผลประกอบการที่ดีขึ้น

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2556 พลาดไม่ได้กับหลักสูตร ‘การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน’

เรียนรู้และปรึกษาหารือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณทายาท ศรีปลั่ง อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารบุคลากรระดับนานาชาติ และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชั้นนำของไทย ด้วยประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์จริงมากว่า 20 ปี

เป้าหมายของหลักสูตร | ให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติโดยเริ่มจากการ ‘กำหนดสูตร’ ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จนถึงการนำไปใช้งาน ทั้งสำหรับระดับองค์กรลงไปถึงบุคคล

โปรแกรมการเรียนรู้ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2556

ช่วงที่ 1: ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน: พื้นฐานสู่การปฏิบัติ

ช่วงที่ 2: ภาพรวมของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

ช่วงที่ 3: การวัดผลการปฏิบัติงาน

ช่วงที่ 4: ระบบ PMS และ ระบบ Balanced Scorecard

ช่วงที่ 5: วางโครงสร้างและระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ช่วงที่ 6: การกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนการทำงาน

ช่วงที่ 7: ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ช่วงที่ 8: กรณีศึกษา | การออกแบบระบบผลตอบแทนจูงใจที่ส่งเสริมกลยุทธ์ธุรกิจ

ช่วงที่ 9: การกำหนดแผนและการบริหาร ‘ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน’

ช่วงที่ 10: การประเมินแผน ‘ค่าตอบแทนตามผลงาน’

ช่วงที่ 11: HR กับการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารด้วยระบบ PMS

สรุปสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในระหว่างการอบรม

 • ออกแบบระบบที่สามารถเชื่อมโยงค่าตอบแทนการทำงานเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร
 • พัฒนาแผนปฏิบัติงานพร้อมระยะเวลาในการปฏิบัติ
 • สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลอย่างเป็นธรรม
 • ถ่ายทอดแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการทำงานและคุณประโยชน์

ขอเชิญเข้าร่วมกัน ‘เรียนรู้แบบเป็นทีมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป’ เพื่อให้สามารถร่วมกันนำกลับมาประยุกต์ในองค์กรได้อย่างทรงพลังในปีนี้ และปีต่อๆไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900

———————————————————

อบรมสัมมนาอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook