You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge » บทลงโทษที่นักศึกษา MBA จะได้รับเมื่อปฏิเสธการฝึกงาน

การผิดสัญญาเมื่อได้รับการเสนองานสำหรับนักศึกษา MBA อาจทำให้คุณต้องเสียเงินถึง $20,000 (600,000 บาท)

penalty

สองนักศึกษา MBA จากสถาบัน Georia Tech ได้เรียนรู้ว่าการปฏิเสธข้อเสนอฝึกงานได้เกิดผลกระทบตามมาอย่างใหญ่หลวง

สองนักศึกษาจะถูกปฏิเสธการให้บริการจาก Career service โดยไม่ให้เข้าร่วมในกิจกรรม Job Fair ของมหาวิทยาลัย และจะไม่อนุญาตให้เข้าฟังสัมมนาของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามที่ Jim Kranzush, Executive Director ของ MBA career service อธิบายว่า “พวกเขาต้องพึ่งพาตนเอง” มันอาจจะเลวร้ายกว่านี้ เพราะ Top Business School หลายสถาบันได้มีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือผิดสัญญาการเข้าทำงานหรือฝึกงาน ซึ่งดูได้จาก Business School เหล่านี้

  1. Wharton : การปฏิเสธข้อเสนองานที่ Wharton ถือเป็นการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าทำงาน และถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก โดยนักศุกษาที่ต้องการจะปฏิเสธงานจะต้องเข้าพบคณบดี และถ้าหากยังยืนยันที่จะไม่รับข้อเสนอ จะต้องทำจดหมายขอโทษไปยังบริษัทนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร บทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ผิดกฏข้อนี้ จะรวมถึงการเสียสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการหางานกับทางโรงเรียน รวมถึงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการหางานจากทางโรงเรียนเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมถึงอาจจะมีค่าปรับ $20,000 หรือประมาณ 600,000 บาท แต่หากไม่ชำระค่าปรับจำนวนนี้ ทางโรงเรียนจะยึดใบปริญญาและไม่ให้ใบ Transcript จนกว่าจะชำระค่าปรับเสียก่อน
  2. Harvard : การปฏิเสธข้อเสนอการฝึกงานของนักศึกษา MBA ของที่นี่ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเช่นเดียวกัน โดนคนเหล่านี้จะสูญเสียสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ Career service แบบถาวร รวมถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษในฐานะศิษย์เก่าของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น email HBS, การเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่า และจะถูกบันทึกลงในใบ Transcript แบบถาวรด้วย
  3. Sloan : ที่ MIT ไม่เพียงแต่การปฏิเสธข้อเสนองานเท่านั้น การผิดนัดสัมภาษณ์งานหรือการไปสัมภาษณ์งานสายกว่าเวลานัด และวิธีการอื่นๆ ที่พิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิเสธข้อเสนองาน รวมถึงการไปสัมภาษณ์งานที่อื่นต่อทั้งที่ได้รับ Job offer แล้ว ก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเช่นกัน บทลงโทษของ MIT อาจจะเป็นการแบนอย่างถาวรจาก Career service หรืองดให้บริการทางสายอาชีพแก่ศิษย์เก่าเป็นเวลา 5 ปีอีกด้วย
  4. Columbia : ที่ Columbia Business School นักเรียน MBA ที่ปฏิเสธงานจะถูกระงับสิทธิ์การสรรหา รวมถึงบทลงโทษอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยคณบดี เช่นการว่ากล่าวตักเตือน, ภาคภัณฑ์ หรือยกเลิกสิทธิ์ชั่วคราว

ยังไม่แน่ชัดว่ามีนักเรียน MBA กี่คนที่ได้รับบทลงโทษในลักษณะนี้ แต่ที่ Sloan, Paul Denning โฆษกมหาวิทยาลัยกล่าวว่าในทุกๆ ปีจะมีนักเรียน MBA เพียงหนึ่งหรือสองคนได้รับการลงโทษ เช่นเดียวกับที่ Columbia โฆษกประจำมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ค่อนข้างจะมีกรณีบทลงโทษลักษณะนี้น้อยมาก

อย่างไรก็ตามบริษัทเอกชนที่เข้ามาคัดเลือกนักเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเคารพในกฏกติกาของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน โดยบทลงโทษต่อบริษัทเอกชน เช่นการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดู Resume ของนักศึกษา หรือไม่อนุญาตให้เข้ามารับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ที่มา Business Week

—————————————

บทความอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook