You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เรียนรู้แบบครบเครื่องกับ CEO MBA หอการค้าไทย

เรียนรู้แบบครบเครื่องกับ CEO MBA หอการค้าไทย

หลักสูตร CEO MBA อันเลื่องชื่อของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่าออกสู่ตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ได้สานต่อ ‘ธุรกิจ’ ของครอบครัว ให้เติบโตต่อไปและสามารถแข่งขันได้ นับเป็นผลิตผลที่น่าภาคภูมิใจของหลักสูตรนี้  ซึ่งปัจจุบันนี้ CEO MBA ก็ได้มุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมกับการเป็นนักธุรกิจที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ลองมาฟังทัศนะของตัวแทนนักศึกษาที่กำลังเก็บเกี่ยวสารพันความรู้และประสบการณ์ จาก CEO MBA กันดูบ้างว่าหลักสูตรนี้ตอบสนองความต้องการและให้ประโยชน์กับพวกเขาในด้านใดบ้าง

ภัสธร เหล่าคงอยู่

ภัสธร เหล่าอยู่คง

ภัสธร เหล่าอยู่คง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บอกว่า ครอบครัวทำธุรกิจโรงงานประกอบสายไฟเป็น OEM แม้จะจบการศึกษาปริญญาตรีด้านออกแบบ แต่ด้วยเหตุผลเพื่อสืบทอดธุรกิจ จึงต้องติดอาวุธความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ โดยต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน การที่เธอเลือกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่นี่ เพราะมีญาติพี่น้องที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้หลายคนให้คำแนะนำมา ประกอบกับชื่อเสียงของหลักสูตร CEO MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่โด่งดังมานาน จากนั้นก็ศึกษาหลักสูตรนี้อย่างจริงจัง ก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้าสู่รั้วหอการค้าไทยในที่สุด

“สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ ได้ความรู้เชิงลึกในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น ที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักธุรกิจที่ดี ขณะที่บรรยากาศการเรียนยังมีการแบ่งปันพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นทายาทธุรกิจเหมือนกัน ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลาย”

เธอเล่าว่ากิจกรรมที่ประทับใจจากการศึกษาดูงาน ไปที่สวนผึ้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม อบรม CEO Camp เรียนรู้ในหลายเรื่อง เช่น ภาวะผู้นำที่มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งการที่จะเป็นผู้นำได้ก็ต้องรู้จักจัดการตัวเองก่อนที่จะไปจัดการหรือนำคนอื่นได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ดูงานโครงการหลวง การเลี้ยงปลาเพื่อการส่งออก ได้ไอเดียต่างๆมากมายในการทำธุรกิจ เช่น ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานส่งออก เป็นต้น

“หลักสูตรนี้นอกจากความรู้ในด้านการจัดการที่เข้มข้นแล้ว ยังสอนการลงทุนอย่างชาญฉลาด และรอบคอบอีกด้วย” ภัสธรกล่าวทิ้งทาย

อภิญญา สารคุณ

อภิญญา สารคุณ

อภิญญา สารคุณ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าหอการค้าไทยสาขาบริหารการโรงแรม ตัดสินใจศึกษาต่อ CEO MBA ภาคปกติ ที่สถาบันเดิม เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 7 สาขา ที่ จ.อุทัยธานี เพื่อนำความรู้มาช่วยต่อยอดและพัฒนาธุรกิจครอบครัว

“ต้องการนำหลักการบริหารไปปรับใช้ กับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริการลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจตามประสบการณ์อย่างที่เคยทำมา  CEO MBA ทำให้มองธุรกิจอย่างรอบด้าน และรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น”

“2 ปีที่ศึกษาหลักสูตรนี้มา นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแล้ว ยังได้สังคมใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น ได้คอนเนคชั่นที่ดี เพราะครอบครัวของเพื่อนๆในชั้นเรียน ก็ทำธุรกิจที่หลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมเหล็ก และร้านทอง เป็นต้น”

————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

CEO MBA ม.หอการค้าไทย มุ่งมั่นผลิตซีอีโอแห่งอนาคต

หลักสูตร MBA Online ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หอการค้าไทย มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ติดอาวุธครบมือโดยกูรูชั้นนำ

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ยุคใหม่

“ศาสตร์และศิลป์” แห่ง MBA ฉบับม.หอการค้าไทย

ไขรหัส “Hybrid Learning System” ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Business School of Thailand

CEO MBA ม.หอการค้าไทยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA – UTCC)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook