You Are Here: Home » Article, Inter Article, MBA Inter, MBA Knowledge » สำหรับการมองหางาน MBA “คำขอบคุณ” นั้นสำคัญไฉน?

สำหรับการมองหางาน MBA

“คำขอบคุณ” นั้นสำคัญไฉน?

thank-you

มารยาทที่เหมาะสมและสมควรทำนั้นยังไม่เคยห่างหายไปจากสังคมการทำงาน และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา MBA รวมทั้งคนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีความโดดเด่นขึ้นมาจากการสัมภาษณ์เข้าทำงานอย่างไม่ต้องสงสัย นั่นก็คือ “มารยาทที่ดี” สิ่งนี้เองจะช่วยปกป้องให้พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัย รวมทั้งได้รับข้อเสนอในการว่าจ้างงานง่ายขึ้น

“คุณควรเขียนโน้ตแสดงความขอบคุณที่ง่ายๆ และสั้นที่สุด นี่เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการติดตามผู้ที่ทำการสัมภาษณ์คุณ” คีธ บีแวน กล่าว เขาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาบริษัท Bain & Co ซึ่งเป็นบริษัทสรรหาพนักงานระดับโลกแนะนำไว้ “อะไรก็ตามที่ทำให้คุณและผู้ที่สัมภาษณ์คุณสนทนากันได้ภายในระยะเวลา 45 นาที นั่นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า สำคัญสำหรับคุณทั้ง 2 คน”

และนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะทำการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่สัมภาษณ์คุณ ผู้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพรวมทั้งหัวหน้างาน ฯลฯ ผู้ที่คุณเข้ารับการฝึกงานด้วย หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเครือข่ายของคุณได้อย่างเหมาะสม

พูดอะไรบ้าง