You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » สัญญาธุรกิจ : ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย

Drafting & Managing Business Contracts

“Legal & Tax Strategies”

สัญญาธุรกิจ : ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย

9 – 10 July 2013

Legal Tax Strategies

‘สัญญาธุรกิจ‘ เป็นได้ทั้ง “จุดเริ่มต้นของความรุ่งโรจน์” หรือจุดสิ้นสุดของธุรกิจ ท่านมีกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเกี่ยวกับสัญญาธุรกิจต่างๆ ของท่านอย่างไร?

สัญญาที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทหรือคดีความที่นำมาซึ่งความยุ่งยากมากมาย ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงผู้ร่างและเจรจาสัญญาทางธุรกิจจึงควรได้ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางกฎหมาย และภาษีเกี่ยวกับสัญญาธุรกิจต่างๆจากแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว เพื่อค้นพบแนวทางที่จะบรรลุผลในการบริหารงานสัญญาให้ได้มากที่สุด

“วิธีร่างสัญญาและเนื้อหาสัญญาธุรกิจแบบใด ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน”

หลักสูตรสัญญาธุรกิจ : ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย ได้รับการออกแบบให้เจาะลึกเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงผู้ร่างและเจรจาสัญญาทางธุรกิจให้บรรลุผลในการบริหารงานสัญญาได้มากที่สุด

หัวใจหลักของการเรียนรู้ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคมนี้คือ การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นจากแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง และประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสัญญาธุรกิจแบบต่างๆได้ และสามารถนำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาธุรกิจมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการจัดทำสัญญาธุรกิจที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการมากที่สุด

ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Drafting & Managing Business Contract: Legal & Tax Strategies” The Tutorial Workshop โดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Tax Partner, HNP Counsellors ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายและภาษี มีประสบการณ์มานาน 20 ปีโดยเฉพาะในด้าน ฺBusiness Contracts, Corporate, Financial, Securities, Tax Laws, Tax Risk Management, M&A, Transaction Tax, Tax Refund, Tax Dispute และ Litigation Management

หลักสูตรนี้ครอบคลุมสัญญาทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่

 • สัญญา “จัดจำหน่าย” และ “การตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย” ทั้ง “แบบรายเดียว” และ “แบบเฉพาะราย”
 • สัญญา “รับจ้างผลิต” ทั้งในส่วน “กิจการต้นน้ำ และ “กิจการปลายน้ำ”
 • สัญญา “ก่อสร้าง” ทั้งการก่อสร้าง “ข้ามชาติ” และ “ในประเทศ”
 • สัญญา “อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ทั้งแบบ “สัญญาแบบผูกขาด” และ “สัญญาแบบไม่ผูกขาด”
 • สัญญา “แฟรนไชส์” รวมถึง “ร่างกฎหมายว่าด้วยสัญญาแฟรนไชส์ทางธุรกิจ”
 • สัญญา “โลจิสติคส์” และ “การขนส่งหลายรูปแบบ”

ท่านจะได้วิเคราะห์ 5 มิติสำคัญที่ท่านต้องรู้และไม่ควรพลาด

 • ประเด็นข้อกฎหมาย
 • ประเด็นทางภาษี
 • ประเด็นทางการเงิน
 • ประเด็นด้านแรงงานและบุคลากร
 • ประเด็นการบริหารจัดการงานสัญญา

8 KEY LEARNING POINTS

 • สำรวจตรวจสอบเงื่อนไขทางธุรกิจและทางกฎหมายที่สำคัญในสัญญาทางธุรกิจ
 • เรียนรู้ที่จะจัดการกับข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่คุ้นเคยในสัญญาทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ประเด็นใหญ่ในเรื่องจริงที่ประสบความสำเร็จและข้อผิดพลาดจากคดีตัวอย่าง
 • วิเคราะห์ “ข้อสัญญา” และ “ข้อกฎหมาย” ที่สำคัญ “เงื่อนไขทางกฎหมาย” และ “ข้อผูกพัน” ที่จำเป็น “ต้องมี” ในสัญญา
 • “ตัวอย่างข้อสัญญา” ที่สำคัญรวมถึง ประเด็นภาษีของสัญญาตลอดจนคดีตัวอย่างในเรื่องสัญญาประเภทต่างๆ
 • เรื่องที่ “ต้องทำ” และ “ไม่ต้องทำ” ในการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
 • ประเมินผลประเด็นที่ยากต่อการบริหารจัดการเมื่อต้องร่างและเจรจาสัญญาทางธุรกิจ

การเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อการบริหารสัญญาทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากมุมมองของนักธุรกิจและนักกฎหมาย

ขอเชิญเข้าร่วมกัน ‘เรียนรู้แบบเป็นทีมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป’ เพื่อให้สามารถร่วมกันนำกลับมาถ่ายทอดในองค์กรได้อย่างทรงพลัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900

———————————————————-

อบรมสัมมนาอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook