You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » รุกสู่ AEC ต้องรู้กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ

‘AEC Expatriate Management’

กลยุทธ์การบริหารและการจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ เจาะลึกข้อกฎหมาย ประเด็นทางภาษี สัญญาจ้าง ระบบค่าตอบแทนสวัสดิการที่แข่งขันได้และคุ้มค่าสำหรับองค์กร

17-18 July 2013

AEC Expatriate Management

หากองค์กรของท่านมีวิสัยทัศน์ที่จะรุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติในยุคแห่ง AEC แล้ว ‘การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ’ ย่อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์

ปัญหาสำคัญที่พบเสมอในการจ้างงานชาวต่างชาติ คือ ‘ความยุ่งยากซับซ้อน’ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายและขั้นตอนการว่าจ้างชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆสำหรับแต่ละองค์กรและภาระกิจ และอีกประการคือ ‘ต้นทุนสูงในการจ้างชาวต่างชาติ‘ เนื่องมาจากค่าตอบแทน/สวสัดิการในอัตราพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ

วันที่ 17 -18 กรกฏาคม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเรียนรู้ ‘กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานชาวต่างชาติ’ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นสำคัญๆว่าด้วยข้อกฎหมาย ประเด็นภาษี สัญญาจ้าง และเทคนิคการออกแบบระบบค่าตอบแทน/สวัสดิการที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติ เพื่อทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ขณะที่ต้องมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กรด้วย

โอกาสพิเศษ: ร่วมเรียนรู้และปรึกษาปัญหาในการปฏิบัติจริงกับวิทยากรชั้นนำ

 1. Ms. Jantana Rittirut, Head of Work Permit and Immigration Department/ Corporate Department, HNP Counsellors Limited (Legal)
 2. Ms. Sorraya Boonsongprasert, Assistant Tax Director, Taxand Thailand (Tax)
 3. Mr. Tayat Sriplung, Managing Partner, 124 Management Consulting (Compensation & Benefits)

Day 1 – กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีใน ‘การจ้างงานชาวต่างชาติ สัญญาจ้างและการเลิกจ้าง’

 • ข้อกฏหมายหลัก| หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น|การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่ถูกต้อง-ครบถ้วน-ลดความยุ่งยากสับสนให้มีน้อยที่สุด
 • ประเด็นสำคัญ| การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติให้รัดกุมทั้งข้อกฎหมายและประเด็น
 • เรื่องภาษีที่พึงต้องระวัง| สัญญาจ้างที่มีทำให้คำนวณภาษีออกมาแตกต่างกัน เงินได้ที่ควรถือเป็นประโยชน์เพิ่ม ออกแบบ Package ให้ประหยัดภาษี ลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบได้อย่างไร
 • ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้| การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องย้อนหลัง

Day 2 – กลยุทธ์และการออกแบบ‘ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ’สำหรับการจ้างงานชาวต่างชาติ

 • เทคนิคขั้นตอน | ‘การออกแบบ’ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรจ่ายไหวและแข่งขันได้
 • บทเรียนที่สำเร็จ |’การปรับปรุง’ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ’ให้ดึงดูดมืออาชีพชาวต่างชาติที่ต้องการจ้าง
 • ศาสตร์และศิลป์ |’การสื่อสารอธิบาย’ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มืออาชีพชาวต่างชาติสนใจและเกิดความสนใจร่วมงานกับองค์กร
 • ประเด็นสำคัญ |’ภาษี’ที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ’ ให้มืออาชีพชาวต่างชาติ
 • ประเด็นที่พลาดไม่ได้ |’การจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง’ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องย้อนหลัง

ร่วมการเรียนรู้แบบเป็นทีม เพื่อนำกลับมาประยุกต์ในองค์กรและรุกคืบสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิผล

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900

————————————————————–

อบรมสัมมนาอื่นๆ

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook