You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » University of Edinburgh มอบทุนเรียนต่อ ป.โท MBA

University of Edinburgh มอบทุนเรียนต่อ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ประเทศสก๊อตแลนด์

University of Edinburgh

The Business School แห่ง University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบเต็มเวลา) จำนวน 13 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • MBA Leadership Scholarships จำนวน 5 ทุน มูลค่า 10,000 ปอนด์ หรือประมาณ 450,000 บาท
  • MBA Director’s Scholarships จำนวน 8 ทุน มูลค่า 5,000 ปอนด์ หรือประมาณ 225,000 บาท\

***สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน และ คะแนน GMAT ดี
  2. ห้ามมิให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนนี้รับทุนอื่นทับซ้อน
  3. ผู้สมัครต้องทำการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย University of Edinburgh ในส่วนของ The Business School สาขา MBA อีกทั้งได้รับการยืนยันว่าสามารถเข้าเรียนได้ แต่ยังไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน
  4. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกต้องเขียนเรียงความไม่เกิน 500 คำในหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

***สมัครได้แบบออนไลน์เท่านั้น!!!

หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2556

สามารถทำการสมัครเข้ารับทุนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/business/leadership

———————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook