You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการเจาะตลาดราชการ (Selling to Government Market)

หลักสูตร กลยุทธ์ในการเจาะตลาดราชการ (Selling to Government Market)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา)

Selling to Government Market

วิทยากร

คุณอมร  ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ. ที. โปรเฟสชั่น จำกัด
อดีตที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย

คุณนวฤกษ์  สุวรรณวิรัฐกุล
ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

เคยมีผู้เปรียบเทียบการขายสินค้าให้หน่วยงานราชการว่า  “เป็นกลยุทธ์ที่ไร้กระบวนท่า” หรือ “เสมือนเดินป่าที่ไร้ทิศทาง”…. ซึ่งอาจจะเป็นจริงสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญในเส้นทางนั้นๆ แต่สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว มันเป็นเรื่องที่ดูแสนจะง่ายดายเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านของตนเอง

ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Market)  เป็นขุมทรัพย์มหาศาลของผู้จำหน่ายสินค้า ทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคชิ้นเล็ก ๆ  กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องจักรกล รวมถึงที่ดินและอาคาร

กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการ จะสลับซับซ้อนกว่าลูกค้าโดยทั่วไป โดยจะมีการวางแผนการซื้อสินค้าเพื่อการผลิตหรือใช้งานอย่างรอบคอบ   การตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งจะกระทำอย่างรัดกุม โดยนักจัดซื้อที่มีประสบการณ์ มีการตั้งงบประมาณ สอบราคา หากวงเงินสูงมากหรือเป็นสินค้าเทคโนโลยีอาจมีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดคุณลักษณะสินค้า (Product Specifications)  ตลอดจนจัดการประกวดราคา  (Bidding) ที่สำคัญ

การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถและฝีมือของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก เพราะสินค้าทุกชิ้นล้วนเป็นการเจาะจงซื้อ การนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของงานบริการให้ผู้ซื้อทราบโดยตัวแทนขาย จะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดด้านราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขาย แทบจะใช้ไม่ได้ผล

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการจนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมดในการเสนอขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันถึงกลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคในการเจาะตลาดให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ

รูปแบบการสัมมนา

เป็นการอบรมเชิงสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์จริง จากผู้เข้าสัมมนาทุกท่านรวมทั้งวิทยากรซึ่งได้ผ่านงานในการจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการมากกว่า 30 ปี

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น.  – ลงทะเบียน/เปิดการอบรม

09.00 – 12.00 น.  – ความแตกต่างระหว่างการขายราชการกับการขายให้ลูกค้าทั่วไป

 • วงจรงบประมาณ
 • ขั้นตอนและรายะเวลาในการตั้งงบประมาณ
 • วงเงินนอกงบประมาณ
 • ระยะการทำงานของนักขายให้หน่วยงานราชการ
 • การขายให้หน่วยราชการ : ข้อควรพิจารณาสำหรับนักขายและบริษัท

12.00 – 13.00 น.   – พัก รับประทานอาหาร

13.00 – 16.00 น.   – กลยุทธ์การขายกับหน่วยงานราชการใน ยุค e-Government

 • การแสวงหาลูกค้า
 • เทคนิค & กลยุทธ์การวาง Specification
 • การเตรียมเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา
 • การทำหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
 • การติดตามผลและการทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
 • การส่งมอบ/การตรวจรับและการวางบิล/เก็บเงิน
 • เทคนิคการร้องเรียนและเทคนิคการแก้ข้อร้องเรียน
 • การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ e-Auction
 • การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ e-Shopping

16.00 น.           – สอบถาม/ปิดการอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

ค่าลงทะเบียน     

สมาชิก ITC    3,800 บาท

บุคคลทั่วไป    4,300 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

พิเศษ ! เลือกรับสิทธิ์การสัมมนาประจำหลักสูตร

 1. สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556รับทันทีส่วนลด 10% หรือ
 2. สมัครสัมมนา 4 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่าน ทันที

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่ :
คุณรุ่ง
Tel. 02-346-9218 or  02-346-9229 M:086-331-5228  Fax. 02-346-9130

แบบฟอร์มลงทะเบียน

—————————————————————————-

อบรม / สัมมนา

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook