You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » ‘Re-BRANDING for the AEC Era’ Summit 2013

‘Re-BRANDING for the AEC Era’ Summit 2013

รีแบรนด์เสริมพลังธุรกิจสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4 – 5 July 2013 @ JW Marriott Hotel Bangkok

Re-BRANDING

‘ทุกแบรนด์’มีวงจรชีวิต เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ย่อมมาถึงวันที่ผู้บริหารต้องเริ่มคิดเรื่องการรีแบรนด์ หรือการเพื่อฟื้นคืนพลังของแบรนด์ให้กลับมีชีวิตชีวาและสัมผัสถึงจิตใจของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทรงประสิทธิผลแต่แบรนด์ที่เคยประสบความสำเร็จอาจจะไม่กลับคืนมาได้อีกก็มีมาก ‘การรีแบรนด์’ เป็นงานที่ท้าทายยิ่งสำหรับนักการตลาด

‘กรณีความสำเร็จและบทเรียนที่ทรงคุณค่าของแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกและของไทย มีให้ทั้งนักสร้างและนักฟื้นพลังแบรนด์ได้เรียนรู้แบบลัดสั้นแต่ลึกซึ้ง หากท่านไม่ได้เรียนรู้จาก ‘บทเรียนของแบรนด์อื่นๆ’ ท่านอาจต้องเสี่ยงกับการลองผิดลองถูกเมื่อถึงวันที่ท่านจะถูกทดสอบฝีมือของนักการตลาด โดยต้องรับบท’นักรีแบรนด์’ด้วยตัวท่านเอง

4 – 5 กรกฎาคม 2556 เรียนรู้อย่างเข้มข้นจากประสบการณ์จริงใน 10 บทเรียนกับประเด็นภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

 • หลักคิดของกลยุทธ์กลวิธีในการปรับจุดยืน และภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งความสดใหม่ให้กับแบรนด์ในสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สาระสำคัญในการบริหารแบรนด์ทั้งระบบ ได้แก่ การนำตราสินค้าสินค้าเดิมที่มีอยู่ไปใช้ในหมวดสินค้าใหม่ที่, การนำตราสินค้าเดิมที่ใช้อยู่ไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม การฟื้นฟูแบรนด์ให้มีชีวิตชีวาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ของตลาด รวมทั้ง การยุติแบรนด์ในตลาดโดยนำแบรนด์ออกจากระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดทั้งหมด
 • เปิดเผยผลการวิจัย |ความเข้าใจอย่างลึกต่อจิตใจและพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์การรีแบรนด์ เพื่อปรับเปลี่ยนความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลตรงตามเป้าหมายการรีแบรนด์ โดยเฉพาะการใช้สีที่เหมาะสมทรงพลังในแต่ละวัฒนธรรมของสังคมภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรณีศึกษาของเครือซีเมนต์ไทย | ในการปรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ธุรกิจและการปรับการบริหารแบรนด์ทั้งระบบของเอสซีจีที่ประสบความสำเร็จในการรุกเข้าสู่ AEC ด้วยภาวะการนำที่เข็มแข็ง การมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร การปลุกพลังนวัตกรรมของพนักงานและผู้บริหารในทุกธุรกิจ และการสื่อสารอย่างทั้งภายในและภายนอกอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่ขององค์กร
 • กรณีศึกษาของธนาคารศรีอยุธยา | เปิดข้อคิดมุมมองจากประสบการณ์จริงในกระบวนการรีแบรนด์ที่ต้องทำทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอกย้ำความเอาใจใส่ของพนักงานและบริการอย่างดีเลิศดุจดังหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • กรณีศึกษาของ AIS| จากการรีแบรนด์แห่งปี 2555 ที่สร้างความสนใจจากประชาชนทั้งประเทศ มาสู่สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไปในปี 2556 เพื่อให้การรีแบรนด์ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ตั้งแต่การทบทวนกลยุทธ์และการดำเนินการอย่างเป็นระบบในทุกระดับจากบนลงล่างและจากในสู่นอกองค์กร
 • นวัตกรรมของการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารักและผูกพัน เครื่องมือล่าสุดและวิธีการสร้างเรื่องราวใหม่ในการรีแบรนด์และสร้างเสริมพลังให้แบรนด์ฟื้นกลับมาเข้มแข็งพร้อมรุกคืบสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กลยุทธ์และเทคนิคการใช้สื่อดิจิตอลทั้งออน์ไลน์และโมบายล์ที่ทรงพลังในการสร้างแบรนด์และการผลักดันความสำเร็จในการรีแบรนด์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธ์และเทคนิคการใช้สื่อดิจิตอลแบบบูรณาการเพื่อการสร้างความสำเร็จให้กับการรีแบรนด์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
 • การประยุกต์วิธีการตรวจวัดความแข็งแกร่งของแบรนด์เพื่อการรีแบรนด์และการฟื้นฟูแบรนด์ให้เข้มแข็งอีกครั้ง โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์และการรณรงค์และ การใช้ผลการตรวจสอบพลังของแบรนด์

พลาดไม่ได้ในพบกันครั้งสำคัญสำหรับการรวมตัวของ 10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและการบริหารแบรนด์ชั้นนำใน ‘Re-BRANDING for the AEC Era’

พิเศษที่สุด ร่วมเรียนรู้เจาะลึกทุกแง่มุมทุกขั้นตอนกับบทเรียนอันล้าค่าในการรีแบรนด์ของ 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ SCG, AIS & BAY

ขอเชิญเข้าร่วมกัน ‘เรียนรู้แบบเป็นทีมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป’ เพื่อให้สามารถร่วมกันนำกลับมาถ่ายทอดในองค์กรได้อย่างทรงพลัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา: Click here

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส

022754511, 026931474, 0896929900

—————————————————————

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook