You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ดร.พิสุทธ์ ยุวานนท์

นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขา Buisness Modeling and Development แล้ว ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC ยังมีหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  Master of Management in Toursim and Hospitality Management ที่ถือว่าเป็น ‘สุดยอด’ หลักสูตรปริญญาโทของสาขานี้ในเมืองไทยเลยทีเดียว

ดร.พิสุทธ์ ยุวานนท์ ประธานกลุ่มภาษาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)  กล่าวว่า  MM การจัดการท่องเที่ยวบริการ เปิดทำการเรียนการสอนมานาน 5 ปีแล้ว ผลิตมหาบัณฑิตออกสู่ตลาดมาแล้วกว่า 10 รุ่น โดยเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี ของ MUIC ที่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2534 และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้ มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเรียนมากขึ้น  แต่ในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ยังนิยมไปศึกษาต่อในต่าง ประเทศ ทาง MUIC จึงต่อยอดด้วยการเปิดหลักสูตร MM นี้เพื่อรองรับ และเติมเต็มซัพพลายที่ขาดหายไป

MUIC สร้างสรรค์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Financial Management for Hospitality, Human Resource Management in Global Context และ Informatio Technologies for Hospitality Management เป็นต้น รวมถึงรายวิชาที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่าง Seminar in Contemporary Hospitality in Asian Context และ Hospitality Business Planning for Sustainbility เป็นต้น

“เรา สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และมีการหยิบยกกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความซับซ้อนมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยอาจารย์ประจำซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงทั้งจากอุตสาหกรรมโรงแรมและสายการบินด้วย”

ดร.พิสุทธ์ ยุวานนท์ ประธานกลุ่มภาษาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.พิสุทธ์ ยุวานนท์ ประธานกลุ่มภาษาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะที่บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น  เพราะเป็นคลาสขนาดเล็กมีจำนวนนักศึกษาเพียง 20-25 คน เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นคุณภาพ และคลาสขนาดเล็กจะทำให้แนวทางในการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟมีประสิทธิภาพมากกว่าคลาสขนาดใหญ่  ทำให้เกิดการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนทัศนคติและความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงเกิดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง

นอกจากนี้ ดร.พิสุทธ์ ชี้แจงถึงข้อดีอื่นๆ ของหลักสูตรนี้ว่า “เรามีคอนเนคชั่นที่ดีและเหนียวแน่นกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่นมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล  ที่นี่รับพนักงานที่เป็นบัณฑิตจากมหิดลมากที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น และเรามีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Management Trainee ของโรงแรมนี้ด้วย”

ด้วยเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งของ MUIC เป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งจากการฝึกงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นนำ ตลอดจนธุรกิจในภาคบริการอื่น ๆ รวมถึงการทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหลังจากจบการศึกษา

จากชื่อเสียงและคุณภาพอันเป็นที่ประจักษ์ ทำให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตของ MUIC  ซึ่งจัดว่าเป็น ‘เกรดเอ’ เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เพราะขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ และมีความโดดเด่นในเรื่องภาษา  สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเพียบพร้อมและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังขาดผู้บริหารระดับ Middle management หรือ Division Manager อยู่ เนื่องจากไม่สามารถผลิตพนักงานระดับ Operation ขึ้นมาเติมเต็มได้ทัน

ดร.พิสุทธ์ ยุวานนท์

นอกเหนือจากหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศแล้วจุดเด่นที่สำคัญอีกประการของการเรียน MM ที่ MUIC สาทร คือ โลเกชั่น เพราะ MUIC ตั้งอยู่บนชั้น 12  สาทร ซิตี้ ทาวเวอร์   ณ ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ  ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และบีอาร์ที สถานีสาทร ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายอย่างมาก

จากข้อมูล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  รายงานว่า  ปัจจุบัน เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย คิดเป็นสัดส่วน 8% ของ GDP หรือมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านบาท  และเป็นภาคบริการที่สร้างธุรกิจต่อเนื่องจำนวนมาก  ทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรง 2.5 ล้านคน และการจ้างงานโดยอ้อมอีก 2 ล้านคน เท่ากับมีคนทำงานกว่า 4.5  ล้านคนในอุตสาหกรรมนี้

อีกทั้งข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ที่คาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ถึง1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ยิ่งทำให้เห็นว่า  การเลือกศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการของ MUIC จึงเป็น ‘โอกาส’ ที่ควรไขว่คว้าไว้อย่างแท้จริง

FYI

หลักสูตร MM สาขา Tourisim and Hospitality Management

รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 444,700 บาท

ทำการเรียนการสอนในช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์  9.00-16.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครอื่นๆ พร้อมทั้งสมัครออนไลน์ได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th/grad

สอบถามรายละเอียด โทร.0 2679 5053 , icgrad@mahidol.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร MM & MBA

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

MUIC Open House (MBA-MM) 13 Jul 2013

—————————————————

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook